7 enkelte skridt i den ignatianske betragtning

Den ignatianske betragtning er en århundred gammel tradition for at trænge ind i en bibeltekst eller en bibelberetning, hvor man visualiserer en scene for sig og prøver at leve sig ind i den for at få den ind under huden. Her beskrives dens trin i enkelthed:

 1. Bliv fortrolig med teksten
  Læs teksten, gerne flere gange.
 2. Bevæg dig på skuepladsen
  Brug din fantasi. Se for dit indre det sted, hvor evangeliets fortælling udspiller sig. Vær opmærksom og udforsk teksten med alle sanser. Det er ikke vigtigt, hvordan stedet ”virkelig” har set ud. Sådan som du ser det foran dig, er det godt.
 3. Lad scenen udspille sig
  Oplev den beskrevne hændelse i dit indre, og lad den virke på dig. Bliv berørt af den. Vær til stede med alle sanser: Hvem er med? Hvad gør disse personer? Hvad kan du høre? Hvad bliver der sagt? Hvordan lugter det? Hvad ligger i luften? Hvad kan du røre ved, og hvad kan du smage?
 4. Bliv klar over din egen plads som tilskuer
  Spørg dig selv: Hvor befinder jeg mig i denne scene? Ændrer min position sig i forløbet? Hvad sker der med mig i rollen som tilskuer?
 5. Find din ”plads” i scenen
  Hvis jeg kunne ”spille med”, hvor ville min plads, min rolle være? Hvad ville jeg gøre, sige, føle …? Hvordan ville jeg så opleve denne scene?
  Ignatius pointerer, at man ikke bør tænke efter, men grunde efter, altså ligesom ”træde ind i” de indre billeder og opleve dem med alle sanser.
 6. Afsked
  Tag afsked ved afslutningen. Lad det klinge af, som du har oplevet i dit indre. Vend tilbage til nuet.
 7. Sikr dig
  Hvad er blevet tydeligt for mig om Jesus? Hvordan har jeg mødt ham? Hvad siger denne fortælling mig? Hvad betyder den for mig her og nu?
Det er meningsløst at studere og udforske bibeltekster,
hvis det ikke er din hensigt at lade dem forvandle dit liv.Wilfrid Stinissen, I dag er Guds dag

Ignatius af Loyola levede i 14- og 15-hundredetallet og er stifteren af Jesu selskab (Jesuitterordenen).