Hvordan kan man finde nye kateketer?

Rekruttering af kateketer bør være en konstant tanke i enhver menighed. Her får du nogle værdifulde tips.

  1. Skab sammenhold: Et positivt arbejdsmiljø og et godt fællesskab i kateketgruppen smitter af og kan tiltrække nye kateketer.
  2. Prioritér katekese: Tydeliggør katekese som en prioritet og anerkend dem, der investerer tid og kræfter i det. Anerkend kateketernes indsats gennem festligheder, fx højtideligholdelse af Katekesens søndag. Hjælp dem evt. med kurser og uddannelse. Afsæt et beløb til kateketisk arbejde i menighedens budget.
  3. Vedligehold kontakten: Opbyg et positivt forhold, anerkend deres indsats, og giv dem regelmæssig opmuntring.
  4. Involvér forældre: Forældre er barnets første kateketer. God kommunikation og samarbejde med dem kan tilskynde nogle til selv at undervise.
  5. Vælg med omhu: Når du finder nye kateketer, er sociale kompetencer er afgørende. Manglende viden om tro kan man altid arbejde på senere med materialer, videoer og kurser.
  6. Invitér tidligere firmander: Nogle firmander kan være ivrige efter at fortsætte engagementet. Involver dem gradvist i undervisningen.
  7. Hold åbne møder: Invitér nysgerrige til at høre om at være kateket. Lad nuværende kateketer dele deres oplevelser og passion.
  8. Gør opmærksom på, at I mangler kateketer: Man kan lave opslag for at tiltrække nye kateketer. Lav et sjovt opslag (Fx Kateketer Wanted! Materialer til rådighed, videreuddannelse tilbydes, sjovt samvær og udfordrende opgaver)
  9. Prioritér uddannelse: Videreuddannelse er vigtig, når man vil gøre et arbejde godt – det gælder også for kateketer. Arrangér træningskurser eller lad kateketerne deltage i relevante kurser eller studiedage. (Se, hvad vi har af tilbud under kurser.)
  10. Giv opbakning: Opfordringer og anerkendelse er vigtige. Små bemærkninger og ros løfter kateketernes arbejde og engagement.

At rekruttere og fastholde kateketer kræver opmærksomhed og pleje. Disse råd fra Pastoral-Centret kan hjælpe med at skabe en stærk og engageret kateketgruppe, der dygtigt formidler troen til andre.