Sådan lærer du børn Fader vor – eller en hvilken som helst anden bøn – og har det sjovt samtidigt!

Af Marcelino Gauguin.
For nogle år siden fandt jeg, sammen med mine to yngste børn, på Fadervor-stafetten. Kender du den? Nå, ikke? Nu skal du bare høre:

Jeg sloges med at finde en effektiv måde at lære dem bønnen udenad. Af en eller anden grund fandt de den svær. Eller de var uengagerede. Eller også var det min fejl, jeg ved det ikke. Hvad jeg ved, er, at jeg sammen med dem fandt en genial metode til at memorere Fadervor og en hvilken som helst anden bøn, som det måtte være: Metoden kalder jeg Fadervor-stafetten.

Jeg starter: ”Fadervor”. Nu er det Catarinas tur: ”Du” og Clara fortsætter ”som”, min tur: ”er”, og så Cata: ”i” og Clara ”himlene”. Du ser nok mønstret…

Det sjove er, at det tvinger alle til at skærpe opmærksomheden. Der går sport i at gøre det hurtigt og flydende, og hjemme hos os er det sådan, at den, der siger ”Amen” til sidst, har tabt denne omgang. Den regel behøver man ikke at have med, det giver bare en sjov ekstra-dimension og giver anledning til alle mulige sjove og kreative krumspring for at prøve at snyde sig fra at blive den sidste!

Jeg anbefaler Fader vor-stafetten til alle forældre, der vil lære deres børn en bøn ved sengetid. Og jeg anbefaler den også til katekesen, hvor vi i stigende grad ser, at børnene ikke kan deres Fadervor. Og det er jo synd, for det er en skat, som de kan have med ind i voksenlivet.

Stafetten virker også glimrende med Hil dig, Maria. Jeg har ikke prøvet at tage Trosbekendelsen endnu. Måske er det den næste?

Her er de mest almindelige bønner

Fader vor, du som er i himlene.
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige.
Ske din vilje som i himlen,
således også på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget
og magten og æren
i evighed.
Amen

Jeg tror på Gud, den almægtige Fader,
himlens og jordens Skaber.
Jeg tror på Jesus Kristus,
hans énbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
og født af Jomfru Maria,
har lidt under Pontius Pilatus,
blev korsfæstet, døde og blev begravet,
nedfor til Dødsriget,
opstod på den tredje dag fra de døde,
opfor til himlen,
sidder ved Gud den almægtige Faders højre hånd,
hvorfra han skal komme
for at dømme de levende og de døde.
Jeg tror på Helligånden,
den hellige katolske Kirke,
de helliges samfund,
syndernes forladelse,
kødets opstandelse
og det evige liv.
Amen.

Hil dig, Maria, fuld af nåde!
Herren er med dig!
Velsignet er du iblandt kvinder
og velsignet er dit livs frugt, Jesus.
Hellige Maria, Guds Moder!
Bed for os syndere,
nu og i vor dødstime.
Amen.

Ære være Faderen og Sønnen
og Helligånden,
som det var i begyndelsen,
så nu og altid
og i al evighed.
Amen.

Flere bønner, du kan øve dig på, i den alletiders katolske Bønnebog!

 

Sådan lærer du dine børn Fadervor – eller en hvilken som helst anden bøn – og har det sjovt samtidigt!
 

 

 

Tak til Kevin Shorter for at dele dette foto frit på Flickr.