Hvordan kan man finde nye kateketer?

Rekruttering af kateketer bør være en konstant tanke i enhver menighed. Her får du nogle værdifulde tips. Skab sammenhold: Et positivt arbejdsmiljø og et godt fællesskab i kateketgruppen smitter af og kan tiltrække nye kateketer. Prioritér katekese: Tydeliggør katekese som en prioritet og anerkend dem, der investerer tid og kræfter i det. Anerkend kateketernes indsats gennem festligheder, fx højtideligholdelse af …

Hvordan forklarer man “det hellige” i dag?

Hvordan skal man give forståelsen for ”det hellige” for børn og unge, der kommer til sakramentsforberedelse i menigheden? Mange af disse børn kommer jo med minimale kirkelige forudsætninger, uden et religiøst sprog og uden at kende til bøn eller kirkegang. Det var et af de spørgsmål diakon Bjørn Håkonsson lagde ud med på det seneste kateketkursus, der afholdtes 25. marts …