Hvordan forklarer man “det hellige” i dag?

Hvordan skal man give forståelsen for ”det hellige” for børn og unge, der kommer til sakramentsforberedelse i menigheden? Mange af disse børn kommer jo med minimale kirkelige forudsætninger, uden et religiøst sprog og uden at kende til bøn eller kirkegang. Det var et af de spørgsmål diakon Bjørn Håkonsson lagde ud med på det seneste kateketkursus, der afholdtes 25. marts i Jesu Hjerte Center i København. Pastoral-Centret havde arrangeret kurset til glæde for de 16 deltagere, der mødte frem.

At opbygge relationer

Med sin workshop-agtige formidlingsfacon demonstrerede Bjørn hvordan menighedsarbejde i dag i høj grad handler om at opbygge og styrke relationer. ”Man kan ikke lære noget, hvis man ikke har relationer”, sagde Bjørn, ”og derfor er kateketen nødt til at starte lige der med at få børnene i gruppen til at lære hinanden at kende og blive trygge”. Ved at opbygge relationer i kirken kan vi hjælpe til at gøre troen relevant for de børn og voksne, der kommer til katekese, så de – forhåbentligt – lidt efter lidt kan komme i kontakt med det sakrale, det hellige, det som er gemt inde i ethvert menneske.

Hvordan forklarer man det hellige i dag?

I den moderne tid har mennesker generelt mistet forståelsen for sakramenterne og for det hellige. Sakramenterne skal derfor forklares på en ny måde. Førhen handlede katekesen meget om udenadslære. Det handlede om at lære en masse kategorier udenad, så det næsten blev til en leg om hvem, der kunne huske flest ting. Dengang var omgivelserne og vores hyppigere kirkegang med til at gøre det hele meget konkret. Men i dag, hvor mange familier næsten ikke kommer i kirke, er den religiøse grundfølelse næsten væk. Den, der vil undervise i troen, er derfor nødt til at starte et helt andet sted. Kateketen må genskabe en relation til det hellige og hjælpe med at åbne børnenes (og forældrenes) øjne op for, hvordan Gud virker i netop deres liv. På den måde kan de begynde at tolke deres eget liv i et religiøst lys.

Og ifølge kursets underviser er det faktisk nemt at forstå hvad ”det hellige” er. Helligt betyder blot ”gemt væk” eller ”sat til side” eller ”særligt specielt” eller ”hemmeligt”. Det kan alle relatere til, ifølge Bjørn. Alle mennesker har noget, som er særligt vigtigt for dem, noget, som er gemt til side. Deltagerne på kurset fik følgende opgave: ”Hvis der var ildebrand i dit hjem og du havde lige netop 1 minut til at gå ind og hente noget, hvad ville du redde fra flammerne? ” Det viste sig hurtigt, at alle vidste lige præcis, hvad der var helligt for dem.

Dagen bød også på en gennemgang af kirkerummet, som var alt andet end en rundvisning. Det blev til en øjenåbner for mange af deltagerne, som oplevede, at kirkerummets indretning og arkitektur lige pludselig syntes at fortælle om troens mange hemmeligheder.

Kom med på kursus!

Kurset var en del af en kursusrække, der er åben for alle interesserede men særligt henvendt til kateketer i menighederne. Vil du med på næste kursus, så hold øje med denne side. Læs mere om kateketuddannelsen her.

 

Vil du støtte Pastoral-Centrets kateketiske arbejde, så kontakt Centret på telefon 33556050 eller på mail via denne kontaktformular. Din støtte kan blive fradragsberettiget.