Ice-breakers: Hvordan I lærer hinanden bedre at kende gennem 4 sjove lege

Du sidder med en ny gruppe børn: til katekese, i skolen eller på en lejr . Hvordan lærer de hinanden bedre at kende på en sjov måde?

Stille sig i rækkefølge

Bed deltagerne om at stå i rækkefølge. Det kan være alfabetisk efter fornavn, efter fødselsdag, skostørrelse, højde, antal søskende eller hvad som helst. Når de er færdige og har stillet sig op, går du langs rækken og spørger, hvad deres navn er, (eller datoen for deres fødselsdag, osv.) og ser, om alle står på rette plads. Hvis gruppen er stor, kan du dele den i to lige store hold, og så kan du eventuelt lade holdene konkurrere, så holdet får et point, hver gang gruppens medlemmer står i den rigtige rækkefølge. Hvis du ønsker at gøre det sværere, kan du lægge et reb på gulvet, og sige, at deltagerne skal røre ved rebet hele tiden (med for eksempel en fod), mens de bytter plads og sorterer sig.

Bytte pladser

Stil stole i en cirkel, én mindre end antallet af deltagere. Alle sidder på stolene undtagen én, som står i midten. Der bør derefter ikke være nogen plads ledig. Den, der står i midten siger, hvem der skal bytte plads. Man kan begynde med noget let, som for eksempel: ”Alle, der har blå trøje på, bytter plads.” Senere kan man vælge mere personlige ting. Alle med blå trøje rejser sig og skal så finde et nyt sted at sætte sig. Den der var i midten, skal også prøve at sætte sig på en af de ledige stole, og man må ikke sætte sig på den stol, man lige forlod. Da der ikke er stole nok til alle, bliver en til overs i midten, og den får så lov til at sige noget nyt. ”Alle, der kan lide pizza bytter plads!” Og så videre…

Knuden

Alle står i en cirkel med lukkede øjne og armene strakt frem. Så går alle fremad, indtil man når hinanden. Hver hånd tager fat i en anden. Så må man kigge. Opgaven er at vikle knuden op uden at slippe hinandens hænder!

Præsentere hinanden

Deltagerne opdeles i par. De får et øjeblik til at interviewe hinanden eller fortælle om sig selv til den anden. De må godt have papir og blyant og skrive, hvad de ved om den anden. Så mødes hele gruppen igen, og enhver præsenterer den, som han/hun har interviewet.

 

Efter “Lærervejledning til Det glade budskab”

Læs også de 3 andre indlæg om Ice-breakers:

Navnelege

Ryste-sammen-lege

Bevægelseslege