At låse en bibeltekst op

Her er der nogle tips til, hvordan du kan lukke en bibeltekst op. Vælg selv hvilken metode, der passer til dig og teksten.

  • Læs først teksten én gang i sin helhed, og lad den virke på dig bare nogle øjeblikke. Er der en tanke, der spontant taler til dig (”positivt” eller ”negativt”)?
  • Sæt streg under og/eller læs ord/sætningsdele, sætninger, som giver genklang af noget i dig.
  • Led efter ord/udsagn, som kan indeholde et nøglebudskab, hvorigennem de respektive passagers udsagn åbner sig.
  • Du kan også arbejde med farveblyanter og markere tekststeder med forskellige farver – alt efter hvilke fornemmelser, du forbinder med dem, om du nærmest tilslutter dig eller afviser dem, er positivt eller negativt berørt.
  • Markér teksten i margenen med et tegn som ! eller ? eller  
  • Lad så teksten som helhed virke på dig endnu en gang: Hvilket udsagn/budskab kan du nu opdage som rettet mod dig?
  • Bring nu det, du har opdaget og/eller fornemmet med ind i en bøn, idet du taler med Gud herom som med en ven.
Uden Ånden er Bibelen en samling døde bogstaver, med Ånden bliver bibelteksterne en lysende vejviser i dit liv og overbeviser dig om, at du personlig er elsket.Wilfrid Stinissen, I dag er Guds dag