Bibelsamtaler, ikke -studier

Sæt rammen om en bibelgruppe

Erkend fra starten, at en bibelgruppe er et sted, hvor man samtaler om det, som Guds ord taler til hver af os. Det er en trosvandring. Det handler ikke om at få færdige svar på specialiserede spørgsmål. Det handler ikke om at studere og kortlægge og fastslå nøjagtigt, hvad der skete og hvordan alt så ud. Det handler om hvad vi hører Gud sige inde i vore hjerter og hvordan vi spejler os i evangeliets beretninger.

Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.Johannesevangeliet 14,26

Bibelgruppe er ikke bibelstudium

Selvom faktuel viden kan hjælpe os til bedre at forstå, hvordan forskellige bibelvers skal tydes, så er denne baggrundsviden ikke en nødvendighed for at Gud kan tale til os. Når man mødes med evangeliet i centrum, så er Herren selv til stede.

Din bibelgruppe skal altså ikke være en studiegruppe. Bibelstudier er fine, men de hører til et andet sted. Det betyder selvfølgelig ikke, at I ikke kan beskæftige jer med akademiske spørgsmål, som måtte opstå undervejs. Blot skal I sikre jer, at det ikke kommer til at tage overhånd og tage over fra det egentlige formål: At møde den levende Gud i hans levende ord.

Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.Matthæusevangeliet 18,20