Afstem forventninger

Det er vigtigt at pointere, at en bibelgruppe ikke er det samme som en bibelstudiegruppe. Det er ikke er sted, hvor man kommer for at høre et foredrag, blive belært eller få svar på alle spørgsmål om fx bibelforfattere eller det politiske klima på Jesu tid.

Start jeres møderække med at lyt ind til deltagernes forventninger og sætte nogle rammer.

Find et grundlag, alle kan være enige om. Sørg for at få aftalt det praktiske allerede ved det første møde.

Dette bør I afklare

 • Hvem tager sig af hvad? (forberedelse af lokalerne, snacks, indkaldelse, bøn m.m.)
 • Hvor ofte vil I mødes?
 • Hvor vil I mødes – i menigheden eller på skift i hinandens hjem eller hos dig?
 • Hvor længe bør jeres sammenkomster vare? Det er vigtigt, at det I aftaler, holder. Det er især vigtigt for dem, der har børnepasning.
 • Hvornår drikker I kaffen?
 • Kommer man forberedt til møderne?
 • Forventes det, at man deltager man i alle møder? (her er det vigtigt at huske på, at det er svært at opnå den ønskede fortrolighed, hvis gruppemedlemmerne hopper af og på)
 • Giver man afbud, hvis man er forhindret? Husk, det er svært at opbygge fortrolighed i gruppen, hvis deltagerne hele tiden skifter.
 • Vil I have en liste med navne og telefonnumre?
 • Hvordan er jeres møde opbygget? Begynder I med en bøn? Læser I så dagens tekst i fællesskab og højt? Taler I så om teksten ud fra jeres liv? Deler I personlige refleksioner og afslutter I med en bøn?
 • Hvem vil lede møderne og styre samtalen? Skal I skiftes til det?