Drag sammen med de hellige tre konger på en stjernetyder-rally

Den første søndag efter nytår fejrer vi Helligtrekonger. De hellige tre konger er også kendt som de tre vise mænd fra Østerland, som evangelisten Matthæus fortæller om i det andet kapitel af sit evangelium.

En stjerne vidste dem vej. De kom da også langvejsfra, måske helt fra Persien, dvs. Irak eller Iran for at finde den nyfødte konge. Men de fandt kun et barn i en krybbe, og med dette barn blev den profeti, som Abraham havde fået for mange år siden, opfyldt. Gud var allerede dengang – til Abrahams tid – begyndt at samle sig et folk, så talrigt som sandkorn i ørkenen. Og så, lige så snart Jesus blev født, kom de fra øst og vest, fra nord og syd for at være med i Guds rige.

Dette rige,  Jesus senere vil tale om, er for alle, som tror på, at dette lille barn i al sin magtesløshed har magten til at forandre verden. Israel århundredgamle drøm om at folk fra alle folkeslag drager op til Jerusalem, verdens hjerte, gik her i opfyldelse. Men faktisk skete det allerede noget før Jesus blev født. For Matthæus lader disse konger stå længselsfuldt foran Jerusalems porte. Men som den ventede messias, Davids søn, kunne Jesus naturligvis ikke se dagens lys andre steder end i Davids by, Betlehem. Det kunne disse fremmede ikke vide noget om. Men var det den eneste grund, hvorfor de så bankede på Herodes dør? Nu havde de jo vækket sovende hunde og derudover, så havde de også taget en omvej.

Matthæus har vævet sin fortælling meget kunstfærdigt sammen. Stjernen ledte dem. Men den stjerne var ikke kun en astrologisk stjerne. Også Jesu stamtræ i evangeliet var heller ikke et genealogisk stamtræ for Matthæus, men et teologisk stamtræ. Maria var heller ikke bare en biologisk jomfru for de første kristne, men også jomfru i teologisk forstand. Og ligesådan var stjernen her også en stjerne i teologisk forstand. Det sidste, denne stjerne ønskede, var at forbigå Jerusalem, den hellige by. Israels folk var kaldet til at vise alle verdens folk vejen til Gud.

Men Jerusalem, kongehuset, præsterne og dens befolkning, meldte fra. De havde nok i sig selv og i at passe på gamle ritualer og profetier. Det mindste Herodes kunne have gjort var jo bare at kikke op mod himlen. Han kunne have set efter om den stjerne virkelig lyste deroppe. Men han og hans følgesvende blev, hvor de var. De rørte ikke en finger, og det på trods af at de kendte deres profeter og ventede på Messias.

De handlede lige modsat de tre vise mænd, som så snart de havde set stjernen, forlod deres horoskoper, deres land, deres slægt og venner og fulgte den. Ligesom Abraham valgte at stole på Guds ord for længe siden. Men når Jerusalems beboere nu ikke viste vej for de tre konger, og det slog fejl på jorden, så kunne kun himlen hjælpe dem. Derfor viste stjernen vejen.

Drag sammen med de hellige tro konger på en stjerntyder-rally

Den efterfølgende aktivitet kan du bruge i katekesen eller også i vinterferien for at hygge lidt sammen. Efter at man har siddet stille i lang tid, er det sjovt at bevæge sig lidt. Afprøv kræfter ved denne stjernetyder-rally; løs de forskellige enkle opgaver og få lidt motion.

Mål

 • at bruge kroppen
 • at genopfriske de unges viden om de hellige tre konger
 • at samarbejde som gruppe

Forløb

 • Forbered rallyens forskellige poster.
 • Genfortæl eller læs Matthæus, 2,1-12.

1. opgave: Dyk ned efter æblet

Ligesom de tre vise mænd leder I efter en ny konge. Mange kongers værdighedstegn var et æble. Derfor skal I dykke ned efter et ”forgyldt” æble.

Du har brug for: En skål, fyldt med vand, hvori der svømmer et æble til hver deltager. Et stopur.

Opgave: Bid i løbet af 30 sekunder et stykke af æblet.

 

2. opgave: Grydeleg

De tre vise mænd drog ud for at lede efter en nyfødt konge, dog uden at kende vejen.

Du har brug for: Bind, tre gryder, en grydeske af træ

Opgave: Deltagerne får bind for øjnene. De skal ned på knæ og finde de tre gryder, som du på forhånd har gemt i lokalet.

 

3. opgave: Stjernesugerør

De tre vise mænd skulle bevare overblikket på deres vandring. Hjælp dem med at tyde tegnene.

Du har brug for: en stjerne lavet af strå eller papir; sugerør, stopur.

Opgave: Deltagerne skal suge stjernen op med et sugerør og holde den i mindst 30 sekunder uden at bruge hænderne.

4. opgave: Stjernebider

De tre vise mænd skulle spise noget undervejs for at have kræfter nok til deres rejse.

Du har brug for: Tørresnor, småkager til at hænge op, evt. et bånd, stopur.

Træk en snor gennem lokalet, og hæng én småkage op pr. deltager. Småkagerne skal hænge sådan, at deltagerne kan nå dem.

Opgave: Alle skal spise deres småkage i løbet af 30 sekunder uden at bruge hænderne.

 

5. opgave: Stjernedaler – eller det regner med stjerner

De tre vise mænd fulgte en stjerne. Se, om du er den, der finder vejen hurtigst.

Du har brug for: 10 stjerner af papir (eller lavet af fyrfadslysholderne!) lægges på et tæppe på gulvet. Tre forskellige mønter.

Opgave: Deltagerne skal kaste deres mønter på tæppet. Hver mønt, der lander på en stjerne, giver point, dvs. en ti-krone, giver ti point, en enkrone et point, en femkrone fem point osv.

Hvem har klaret flest opgaver? Vinderen synger en julesang for de andre! F.eks.

 

Arbejdsmetode

 • bibelfortælling
 • Samtale
 • Handling/Ralley

Sang

 • Lovsang nr. 349 (Dejlig er den himmel blå, vers 4)

Tekster

 • Matt 2,1-12 (De vise mænd)

Forberedelse

 • Forbered de forskellige poster

Materialer

 • Matt 2,1-12; stopur
 • skål med vand
 • et æble til hver deltager
 • bind eller et stykke stof for øjnene
 • tre gryder
 • grydeske
 • stjerner (lavet af trå eller papir)
 • sugerør til hver deltager
 • tørresnor med småkager
 • mønter (evtl. chokoldedalere)

Varighed

45 minutter

Indlægget er skrevet af Eva Maria Nielsen.

 

Hvad synes du om denne aktivitet?EMN_web

Ligger du selv inde med gode ideer? Så del dem med os. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Hilsen, Eva Maria