Quiz og byt – en aktivitet om Jesu korsfæstelse i den stille uge

 

En Quiz og Byt aktivitet til emnet “Jesu død” (Matt 27, 45ff.)

Døden har siden verdens begyndelse og efter syndefaldet været en del af livet. Det betyder, at for at turde leve livet må vi være parate til en dag at død. Døden blev også en del af Jesu liv på jorden, fordi han ville dele vore livsvilkår og derfor måtte han også lide og dø. Det var ikke nok for Jesus at være med i vor liv og hverdag, han ville dele alt med os, også døden.

Jesu død og opstandelse er hjertet af den kristne tro. For at åbne op for en samtale, kan du bruge en metode, som kaldes quiz og byt.

Jeg har forberedt en quiz og byt aktivitet for dig, og brugt Matt 27,45 ff. som udgangspunkt.

De forberedte spørgsmål har noget med selve bibelteksten at gøre, men ikke sådan, at deltagerne med det samme tænker på den. Det skal de helst ikke gøre. Og spørgsmålene må gerne være provokerende.

Ideen med Quiz og Byt er at skabe rum for samtale og starte refleksion. Spørgsmålene knytter sig til de unges erfaringsverden.

 

Og så kan I begynde

Alle får en strimmel papir med et spørgsmål. Så rejser deltagerne sig, går rundt mellem hinanden og finder en partner, så de står to og to.

Deltager A stiller sit spørgsmål, og deltager B svarer. Derefter bytter de roller. Nu er det B’s tur at stille sit spørgsmål og elev A svarer. Nu bytter de spørgsmål(dvs. papirstrimler!), siger farvel til hinanden og finder en ny partner, og starter forfra.

Når alle har talt med alle, må de gerne gætte, hvad disse spørgsmål har til fælles og måske også prøve at gætte, hvilken bibeltekst de hentyder til.

Læs derefter dagens tekst og får en kort snak om den.

 

Forslag til spørgsmål til Matt 27,45ff

(Husk, de er med vilje lidt provokerende med vampyr og gengangere)

Hent spørgsmålene her:

Download Spørgsmål til Quiz og byt om Jesu korsfæstelse.

Når alle har været igennem spørgsmålene, læser i dagens tekst (Matt 27, 45ff) og taler om den.

 

Photo: Aldemir Suco/Flickr

EKSTRAMATERIALE TIL NØRDEN!

 • Hvad er synd?

  foto: Kim Seng7217437112_a473668df4_b

  Synd er det mest misbrugte ord i kirkehistorien. For Gud er jo ikke en politibetjent, som vil tage lysten fra os eller gøre livet surt. Vi er heller ikke alle bare ”små” syndere, som har begået ikke-alvorlige synder, altså gentleman-forseelser eller ”kavalerdelikter”.

  Hvad mener Bibelen om synd?
  I Bibelen har synd slet ikke noget med moral at gøre. Bibelen taler heller ikke om syndere i flertal, men om en grundlæggende synd (i ental), som omfatter menneskets relation til Gud. Synd handler om menneskets brudte relation til Gud.

  Etymologisk er ordene en ”synd” og et ”sund” beslægtede. Synd betyder ikke nogle forkerte gerninger, men noget meget dybere ligesom et sund f.eks. Øresund. Synden adskiller og løsner os fra Gud. Vi er skilt ud, har brudt med Gud. Vi kender det fra, at man kan knuse noget sønder og sammen. Synd er meget mere end vore dårlige handlinger. Det er en adskillelse mellem os og Gud, en grundlæggende splittet relation eller mangel på samme mellem os selv og Gud.

  Men hvorfor bliver vort forhold til Gud ødelagt? Fordi vi mennesker ikke har nogen tillid til ham!
  Vi stoler ikke på, at han virkelig vil give os et rigt og helt liv, at han vil os det bedste. Vi er bange for at gå glip af noget værdifuldt, noget vigtigt. Vi ønsker selv at sørge for vor lykke og sikre os. Vi kan blive lykkelige af egen kraft. Sådan vender vi os fra Gud. Vi bliver fremmede for Gud og også fremmede for os selv. Synd betyder manglende tillid til Gud og dermed til troen, som dybest set er tillid til Gud på grund af det, han har gjort og er. Ved at grave et ”sund” ødelægger vi selv vejen til Gud. Denne grundlæggende synd viser sig i forkerte handlinger (synder!), som forsynder sig mod håbet, kærligheden, altså dårlige handlinger. Når vi træder ud af Guds kærlighedsfulde energifelt, afviser vi at svare kærligt på hans kalden og menneskers kalden.

  Gud vil bygge bro over det sund (den synd), som adskiller Gud og mennesker. Derfor indbyder Gud enhver til at komme i godt selskab hos sig. Hos Gud er ingen for ringe. Til trods for synden har Gud gjort enhver værdig til at modtage hans kærlighed. Alle tilbydes Guds kredit og erklæres “kreditværdige”.

  Gud ”krediterer” os, og det betyder, at han tror på os, viser os tillid, skænker os værdighed, giver os kredit. Han ‘siger god’ for os. Gud regner med os. Hvilken bedre kreditor kan vi have end netop Gud, der siger god for os? Det er virkelig en gavmild Gud, som skænker os noget, som vi kan leve af og på. Men det bedste er, at Gud skænker os det ufortjent.

  Foto: Kim Seng “Fort Pierce bridge Causeway to Inlet Park” på Flickr.com

 • Korsfæstelse som frelse

  ”Jeg føler mig som nyfødt!” eller ”Jeg føler mig helt frelst!” kan vi til tider råbe, når noget belastende bliver overvundet, og en byrde løftes fra vore skuldre.  Livet lysner, det smager igen efter mere, nemlig latter, lykke, lethed. Før var vi ligesom indespærret i vores smerte, vrede eller skæbne, trykkede og triste. Men nu kan vi igen ånde lettet op. Vi får atter luft til at trække vejret og leve, og dermed luft under vingerne.

  En anden kan redde os ved at gøre noget for os, give noget af sig eller sine ting, så vi får det bedre. På den måde bliver vi sat fri.

  Når vi kristne taler om frelse, mener vi faktisk dette. Vi bliver befriet fra en byrde, som vi ikke selv kan gøre os fri af. Vi bliver befriet til fordel for noget nyt og bedre. For os er Jesus Kristus, frelseren, ham, der befrier os mennesker. Det siger hans navn også (det betyder “Gud frelser”). Han er menneskenes forløser. Gennem ham redder og befrier Gud, og det bliver helt og holdent til virkelighed i ham. Jesu navn er også hans program.

  Han tilintetgør adskillelsen fra Gud, den tilstand, som arvesynden medførte. Jesus fører os mennesker tilbage til et fællesskab med Gud. Han giver fred med Gud. Men det er ikke en billig eller nem forsoning. Den koster noget, for jo større, den ondes magt er, jo større skal kærlighedens magt blive.

  Den kløft, som vi mennesker har gravet mellem Gud og os, er så stor, at intet menneske kan fylde den eller jævne den. Men det, vi mennesker ikke formår, det gør Gud for os. Han griber ind og ophæver adskillelsen fra ham. Guds kærlighed kan og vil besejre denne kløft, idet han sender Jesus, som samtidig er Gud og menneske. Jesus går uden tøven og helt konsekvent kærlighedens vej – og det indtil det sidste, da han dør på korset. Jesu afgrundsdybe kærlighed fylder den afgrundsdybe kløft, der findes mellem Gud og mennesker. Jesus dør, som Bibelen siger det, for vore synders skyld. Sådan bliver vi befriet og forløst. Det sidste ord, postludiet, i Bibelen er kærligheden. Jesus har elsket os ind til døden, og det betyder, at Gud har elsket os ind til døden.

  I den korsfæstede Kristus rækker Gud hånden ud til ethvert menneske, og hvis vi griber denne hånd, får vi et meningsfuldt liv. Nu kan og bør vi skænke denne kærlighed tillid.

   

 • Overgivelsesbøn

  Fader,
  Jeg overgiver mig til dig,
  Gør med mig hvad du vil.
  Hvad du end gør med mig,
  Takker jeg dig.
  Jeg er rede til alt,
  Jeg går ind til alt.
  Måtte blot din vilje ske med mig
  Og med alle dine skabninger,
  Så ønsker jeg intet andet, min Gud.
  Jeg lægger mit liv i Dine hænder,
  Jeg giver dig det, min Gud,
  Med alt mit hjertes kærlighed,
  Fordi jeg elsker dig,
  Og fordi kærligheden
  Gør det til et behov for mig,
  At give mig selv,
  At overgive mig i dine hænder,
  Uden forbehold,
  I uendelig tillid,
  Fordi du er min Far.

   

  Charles af Jesus
  Fra Bønnebog

Hvad synes du om Quiz og Byt?EMN_web

Du er velkommen til at ”like”, kommentere og dele på Facebook og dit sociale netværk osv. Jeg glæder mig til at høre om dine ideer og tanker!          Hilsen, Eva Maria

og for øvrigt!

Glem ikke at abonnere på vores nyhedsbrev. Så kan du være sikker på aldrig at gå glip af tips, nyheder og gode tilbud til dig. Du kan abonnere her.