Få mere ved at læse langsommere

Kurser i hurtig læsning var på mode for nogle år siden. Hver gang jeg så en annonce for et, tænkte jeg om der mon var nogen, der gav kurser i langsom læsning. For den vigtigste form for læsning, som jeg beskæftigede mig med var læsning i Bibelen, og bibellæsning kræver ekstremt langsom læsning.

Og hvad mener jeg med langsom læsning? Tja, for det første mener jeg at man læser langsomt: Man læser hvert ord omhyggeligt, er opmærksom på hver sætning. Man holder pauser for at overveje betydningen af hver sætning, og går ofte tilbage i teksten og genlæser en sætning og reflekterer over nøgleord. Man kommer ikke igennem meget materiale med langsom læsning, men det, man kommer igennem, gennemgår man meget grundigt.

For det andet, kræver langsom læsning af og til, at man stopper op for at tjekke en relaterede tekst, eller slår noget op i en bibelkommentar eller et andet opslagsværk. Eller at man finder en note, man skrev sidst, man læste samme vers. Nogle gange bruger jeg rigtig meget tid på at forske i baggrunden for en bibeltekst, idet jeg går fra opslagsværk til opslagsværk, men det er også mit job. Du vil måske undersøge teksten lidt mere sporadisk, men det er stadig vigtigt, hvis du vil ind til den fulde mening med den passage, du læser.

For det tredje, betyder langsom læsning at du reflekterer over betydningen af det, du læser og hvilke konsekvenser det har for dig. ”Hvad er det Gud fortæller mig i dette vers? Hvad skal jeg gøre for at tage dette ord alvorligt?” Langsom læsning er i sidste ende en læsning, der af og til går i stå, eftersom du må meditere over en sætning eller endda bare et enkelt ord, mens du sonderer dets betydninger for dig.

Johannesevangeliet og de andre evangelier inviterer til og kræver langsom læsning. Evangeliet er stof til meditation, ikke fyldstof til hurtig skimming.

En praktisk metode

En praktisk metode til at læse evangeliet kunne være at læse en passage omhyggeligt, og derefter gå tilbage over de vigtigste vers, gruble over deres betydning og hvordan de kan anvendes i dit liv. Denne grublen skulle gerne blive til bøn, idet du taler med Jesus om hvad ordene fortæller dig om ham, eller hvad han tilbyder dig eller hvad han beder dig om. Når din bøn afsluttes naturligt, kan du gå videre til det næste vigtige vers.

Bliv ved på den måde så længe som du nu har afsat til bøn og skriftlæsning. Du kommer måske ikke igennem helt så meget tekstmateriale som du gerne ville, men du vil tillade teksten at komme igennem til dig.

Lectio Divina

Den læseteknik, der beskrives her, er også kendt som Lectio Divina. Det betyder intet ringere end guddommelig læsning. Det er en meget anvendt metode til at læse skriften (Bibelen) på en måde, så Guds ord bliver levende og vedkommende for en.

Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig vores blog med artikler som denne, så kan du gøre det her

Tilmeld dig allerede i dag! Din e-mailadresse er helt sikker hos os, og vi kunne aldrig finde på at give den videre til andre.

Teksten er skrevet af George Martin og er oversat fra hæftet God’s Word Today, Juli 1997, om Johannesevangeliet. Copyright the University of St. Thomas. Teksten må frit gengives til ikke-kommercielle formal, for eksempel I sogneblade og andre gratis udgivelser, så længe der henvises til kilden.