Et uovertruffent bidrag til samfundet som behøves i dag mere end nogensinde

De sidste mange år har det været hårdt at være katolik – på mange måder en tragisk tid for kirken. At børn er blevet misbrugt, og at man har dækket over det, er en tragedie og en skandale. Hele præstestanden er kommet til at stå i et dårligt lys på grund af en lille gruppe moralsk anløbne præster.

Men den katolske kirke er mere end en håndfuld præster, der ikke ved, hvad det vil sige at være præst. Der er 1,2 milliarder katolikker i verden. Og hver eneste dag sørger den katolske kirke for mad, husly og tøj til flere mennesker, tager sig af flere syge, besøger flere indsatte i fængslerne og uddanner flere mennesker, end nogen anden institution i hele verden.

Både på uddannelsesområdet og på sundhedsområdet yder den katolske kirke en kæmpestor indsats i mange lande. Katolske hospitaler udgør en fjerdedel af verdens sundhedspleje med dens 117.000 sundhedsinstitutioner, herunder sygehuse, klinikker og børnehjem, og derudover 18.000 apoteker og 512 centre til pleje af personer med spedalskhed.

Til trods for alle vores fejl og mangler og de mange skandaler yder vi stadig et enormt bidrag til samfundet både på lokalt, nationalt og globalt plan. Alligevel er der masser af mennesker, der foragter den katolske kirke.

Sagen er, at vi har glemt vores historie, og dermed har vi også ladet hele verden glemme den. Vi tillader medierne at forvrænge den på dagligt basis. Vores fortid er ikke pletfri; og det vil vores fremtid heller ikke være. Men den katolske Kirkes bidrag til samfundet er uovertruffen, og den behøves i dag mere end nogensinde.

Denne bog (og kampagnen, der skal sikre en gratis eller meget billig kopi til hver eneste katolik i Danmark) er bare begyndelsen på vores forsøg på at højne moralen blandt katolikker, minde os selv om, at der er noget genialt over den katolske tro, og gen-engagere de katolikker, der af forskellige grunde er faldet fra.

Uddrag fra bogen Genopdag den katolske tro af Matthew Kelly.
 
Noget, du kan gøre

Prøv at afsæt 10 minutter til stilhed i løbet af din dag.
I stilheden falder der klarhed over vores tanker og vores liv, og vi genetablerer kontakten med os selv og med Gud.

Bøn

Gud, gør døren til dette hus bred nok til at tage imod alle, der trænger til menneskers kærlighed og fællesskab, og snæver nok til at holde misundelse, hovmod og ufred ude.
Gør tærsklen så lav, at børn og vejfarende ikke snubler over den som anstødssten, men høj nok til at modstå fjendens angreb.
Gør denne kirkedør til dit evige riges port.
Amen.

Fra Bønnebog

Giv denne bog!

Vi har gjort denne bog så billig, så at alle kan have råd til at købe den i stakkevis og give den til venner og familie eller lægge den frem i kirken.

Læs mere om Giv-en-bog ideen her.