Giv en bog, der fortæller om barmhjertighed

Gæsteindlæg af Birgit Bidstrup Jørgensen

Den fortabte søn vender hjem – en fortælling om barmhjertighed

For nogle år siden havde jeg en stor læseoplevelse med en bog af den hollandsk fødte præst Henri Nouwen (1932-1996), ”Den fortabte søn vender hjem”, som nu kan fås i ”Giv en bog”-serien.

Jeg har allerede givet bogen til flere venner, som fortjente samme oplevelse.

Bogen handler om forfatterens møde med Rembrandt van Rijns maleri af samme navn.

Den er et eksempel på, hvordan stor kunst kan formidle kunstnerens oplevelse og fortolkning, så den rammer beskueren i hjertet og skaber ny mening i hans liv. Det skete for Nouwen, da han betragtede og mediterede over Rembrandts maleri.

I bogen fortolker han maleriet både med baggrund i Rembrandts liv og ud fra det budskab, lignelsen om Den fortabte søn (Lukas 11, 15-32) har til os som kristne i dag.

Maleriet

På maleriet ser man flere personer. I centrum står en gammel mand i en rød kappe, som bøjer sig over en laset ung mand, der knælende trykker sig ind til ham. Lyset omkring den gamle mand synes at udgå fra ham selv. Han trykker fuld af omsorg den knælende unge mand ind til sig med hænderne lagt på hans skuldre, mens hans ansigt lyser af gensynsglæde og kærlighed. Den unge mand ser ikke op, men bøjer sig dybt for ham. Fra mørket, uden for lyskredsen omkring de to, kigger flere dunkle skikkelser nysgerrigt på dem. Tydeligst er den forreste mand, som betragter de to intenst. Han er høj, næsten knejsende, hans ansigt er afvisende, og hans blik ser ned på de to.

Scenen gengiver lignelsen om den fortabte søn, der fuld af anger over sit liv i det fjerne vender hjem i håbet om at blive sin fars ringeste tjener. Faderen, der har været syg af ængstelse, mens sønnen var væk, modtager sin søn med uforandret kærlighed – samme kærlighed som han nærer til sin ældste søn, der står ved siden af, forbitret af misundelse og foragt for sin broder, fuld af selvretfærdighed og af vrede mod sin far. I lignelsen repræsenterer den gamle mand Gud Fader og hans kærlighed til sine børn, menneskene, mens de to brødre repræsenterer dels et menneske, der har vendt sig bort fra Gud, sin Far, dels et menneske, der altid er forblevet tro mod Ham.


Meditationen

Nouwens blik blev fanget af den lysende kærlighed og omsorg mellem faderen og den yngste søn. Men som han betragtede billedet gennem lang tid og mediterede over sin egen lighed med den fortabte søn, fik han øje på mere af dét, Rembrandt ville vise med sit billede. Han så, hvordan billedet næsten opfordrede betragteren til at stille sig i hver af de tre personers sted, og til sin overraskelse fandt han alle tre personer afspejlet i sig selv. Det beskriver han i bogens tre dele.

At være den yngste søn vil sige at vende sig bort fra Gud og fra den mening, han har lagt i vores liv for i stedet at bestemme over sig selv – blot for at finde ud af, at det ikke går, og at livet uden Gud er tomt og ikke lykkes. I stedet for at være afhængig af sin kærlige far bliver han afhængig af andre mennesker, der ikke vil ham det godt, og af sin fattigdom. Men at være den yngste søn er også at komme til erkendelse af at have vendt sig bort fra den, som elsker grænseløst, og det er at turde håbe på at få lov at vende tilbage og bede om tilgivelse. At være den yngste søn rummer viljen til ikke at kræve andet for sig selv end at blive modtaget som den ringeste tjener, der ikke ønsker at tage noget fra andre i faderens hus, men kun at tjene sin Far af hele sit hjerte.

At være den ældste søn er at vide sig sikker på at være elsket af Gud, sin Fader, at tilhøre hans hus og føle sig sikker på sin position. Den ældste søn har ren samvittighed, for han ved, at han på alle måder har levet op til alt, hvad Gud forventer af ham. Derfor ser han med ringeagt og uden medfølelse på sin broder, der har voldt Faderen så megen sorg. Men netop deri vender han sig bort fra den kærlighed og barmhjertighed, som Gud omfatter alle sine børn med. Han viser ikke næstekærlighed, som er det største og det vigtigste. Den ældre bror vender sig i lige så høj grad bort fra Faderen, for han gør sig selv til centrum – han erkender det bare ikke. Han tiltager sig retten til at dømme sine brødre og til at føle sig bedre end dem, også selv om han ved, at kun Gud Fader har ret til at dømme.

Nouwen indser gennem sin meditation over billedet, hvor meget han selv rummer af begge disse to sønners væsen, og hvor meget han selv har brug for Guds barmhjertighed, når han igen og igen ønsker at vende tilbage til sin Fars kærlighed. Men den dag en ven spørger, om han ikke ser sig selv i faderens billede, bliver skelsættende. Nouwen forstår da, at i livet med Gud og i efterfølgelsen af Kristus, kan han ikke blive ved med at være søn.

At blive faderen er konklusionen på hans meditation: Han er, som alle mennesker, kaldet til at vise samme kærlighed og barmhjertighed over for andre mennesker, som faderen gør. Og han forstår, at Faderens kærlighed til sin søn samtidig rummer både forpligtelsen og styrken til at møde medmennesker i sit eget liv med tilgivelse, kærlighed og omsorg.

Du kan klikke på billedet for at se det i højere opløsning.

Der er stor trøst at finde i betragtningen af Rembrandts billede og Nouwens tekst, som begge formidler budskabet om, at uanset hvor langt vi fjerner os fra Gud, så kommer han os løbende i møde, når vi selv ønsker at vende tilbage, og Han har barmhjertighed med os, lige som vi selv er kaldet til at vise barmhjertighed over for vore medmennesker.

Skrevet af Birgit Bidstrup Jørgensen


Bøger ændrer liv!

Birgit var så glad for denne bog, at hun har givet bogen til flere venner, som hun syntes fortjente den gode læseoplevelse.
Gennem Pastoral-Centrets Giv-en-bog program bliver det endnu nemmere at give denne bog videre.

Andre bøger af Nouwen

Flere af Henri Nouwens bøger er oversat til dansk.
Læs mere om Henri Nouwen på Henri Nouwen Societys hjemmeside – hvor der også findes video- og lydklip med forfatteren, http://www.henrinouwen.org

Giv en bog

Den fortabte søn vender hjem er en af de titler, du kan bestille for så lidt som 35 eller 25 kr pr stk. Du skal bestille minimum 6 stk.

Læs mere om Giv en bog og bestil på siden her.