Er dette løsningen på vor tids største krise?

Vi taler meget om finanskrisen, men vor tids krise er ikke først og fremmest økonomisk, men åndelig. Mange mennesker oplever en altgennemtrængende følelse af meningsløshed i deres liv. ”Hvorfor er vi her?” er et spørgsmål, som mange mennesker er holdt op med at stille og gerne vil undgå. De er ikke holdt op med at stille spørgsmålet, fordi de ikke …

Der er intet, der gør større indtryk, end hellighed

Hver gang du giver dig ind under Guds vilje og vælger at være den bedste udgave af dig selv, er du hellig. Hvert øjeblik du griber lejligheden til at gøre noget godt, er et helligt øjeblik. Men lige så hurtigt som man kan finde helligheden, lige så hurtigt kan man miste den igen, for så snart man vælger at være …

Hver dag indbyder Gud dig til at være alt det, han har skabt dig til at være

Man kan leve et helligt liv, ligegyldigt hvilken situation man lever i. Ægtefolk er lige så meget kaldet til at leve et helligt liv som munke og nonner. Det seksuelle fællesskab er en gave fra Gud med mange lag og kan være en vej til hellighed. Rigdom og penge har kun værdi, for så vidt som det hjælper os til …

Har du en af disse vrangforestillinger omkring ordet ‘hellighed’?

Der er mange mennesker, der gerne vil vandre med Gud. De vil gerne lære sandheden at kende og leve som gode kristne; de ved bare ikke, hvordan de rent praktisk skal bruge evangeliets principper i deres dagligdag. Folk i alle aldre anråber deres åndelige ledere, lærere, profeter og præster og spørger: ”Hvad vil det sige at leve et helligt liv, …

Sådan pejler du dit liv efter det åndelige livs nordstjerne

Kristenlivets mål er hellighed. Vi er kaldet til at leve et helligt liv, og som kristne er det noget, vi skal kæmpe for. Men jeg vil gerne understrege meget tydeligt, at det er noget, vi aldrig opnår ved egne kræfter. Hellighed er i virkeligheden noget, som Gud udretter i os, og ikke noget vi selv præsterer. Men Gud er samtidig …

Hvad et klart mål kan gøre for at forsimple dit kristenliv

Hvis man afskaffer målet for kristenlivet, gør man det ikke lettere for folk; man gør det sværere. Man gør dem ikke glade, men sender dem af sted på en rejse mod håbløshed og elendighed. Mennesker vokser og yder deres bedste og er i det hele taget mere lykkelige, når de har et højere ideal at holde sig for øje eller …

Kristenlivets mål er hellighed

Kristenlivets mål er hellighed. Jeg har en fornemmelse af, at mange undervisere og præster er holdt op med at tale om det mål. Måske synes de, at det er et uopnåeligt ideal eller simpelt hen urealistisk i de konstante forandringer, vi oplever i den moderne verden. Måske er de bange for at give folk dårlig samvittighed. Måske har de villet …