Kristenlivets mål er hellighed

Kristenlivets mål er hellighed.

Jeg har en fornemmelse af, at mange undervisere og præster er holdt op med at tale om det mål. Måske synes de, at det er et uopnåeligt ideal eller simpelt hen urealistisk i de konstante forandringer, vi oplever i den moderne verden. Måske er de bange for at give folk dårlig samvittighed. Måske har de villet gøre det lettere for folk. I hvert fald har de kasseret eller udvandet kristenlivets vældige mål.

Resultatet blev selvfølgelig det stik modsatte af, hvad de havde håbet. Det blev ikke lettere for folk; det blev sværere. Har du nogensinde prøvet at finde vej til et sted, hvor du aldrig før har været, uden kørselsvejledning, uden kort og uden en klar beskrivelse af endemålet?

Dette er et uddrag fra bogen Genopdag den katolske tro af Matthew Kelly.
 
Noget, du kan gøre

Afsæt 10 minutter til stilhed i løbet af din dag.
Tænk over, hvad meningen med dit liv er.
Med hvilket formål er du sat i verden?

Bøn

Herre,
Jeg beder dig forvandle dette øjeblik
til et øjeblik fuldt af fremsyn og inspiration.
Hjælp mig til at finde visdom,
kast lys over mine tanker.
Lad mine håb blive til virkelighed
gennem retfærdige og gode handlinger.
Lad dit lys falde på mig, så jeg ser, hvad jeg skal gøre.
Hjælp mig, min evige Gud.
Amen.

Fra Bønnebog