Kurser og events

Studiedage for kateketer

Studiedagene er et tilbud til kateketer og andre med interesse for at give troen videre 
- Kom og bliv inspireret og klædt på til opgaven som kateket og mød andre kateketer.

Studiedagene ledes af Ann-Lise Aasesdatter, kateketisk konsulent og Marcelino Gauguin, leder ved Pastoral-Centret.

Studiedage i foråret 2024:

 • 25. maj i Esbjerg

Se programmet for forårets studiedage her.

Studiedage i efteråret 2024:

 • 5. oktober i Nykøbing Falster
 • 9. november i Jylland. Vi afventer endelig aftale på hvor vi mødes.

En hel dag, hvor Pastoral Centeret tager ud i lokale kirker. Kom og vær med! Vi fordyber os i troen fagligt med oplæg, debat og workshops med praktisk katekese. Studiedage er tilrettelagt for kateketer men alle med interesse er velkomne. Det er gratis at deltage. Tilmelding til Ann-Lise på mail anaa@katolsk.dk.


Studieaftener efterår 2024

ONLINE-forløb med bibelsk og kateketisk indhold.


P. Sigurd: TEMA: Mariologi (2 aftener 9. og 10. oktober) Første aften: Kirkens officielle lære om Maria og Mariologi som teologisk disciplin. Anden aften: Rosenkransbønnens historiske udvikling.

P. Jesper: TEMA: Hvad er Kristi syn på mennesket? (4 aftener i løbet af efteråret, datoer kommer senere)

Tilmelding til Ann-Lise på e-mail: anaa@katolsk.dk

Netværk for kateketer


Kom og vær med til netværksmøderne - og inviter også andre, vær især opmærksom på at invitere nye kateketer, så vi efterhånden bliver flere og flere.

I netværket mødes kateketer fra hele landet med jævnemellemrum online. Møderne ledes af Ann-Lise Aasesdatter, kateketisk konsulent ved Pastoral--Centret. Ann-Lise kan kontaktes på mobil 23 29 18 33 eller e-mail: anaa@katolsk.dk

Image

Møderne er altid kl. 19.30-21.30

(Det er en god idé, at installere Zoom på din enhed inden mødet.)

Netværksmøder forår 2024:

  Torsdag 30. Maj: TEMA: "Katolsk Sociallære" - hvad er det? "Diakoni"- hvad er det? Besøg i netværket af Stine Riegels Læsøe, der er sygeplejerske, kandidat i socialt arbejde og konvertit. Stine fortæller om hvad diakoni er, hvad Sociallæren i korte træk består af, - og eksempler på, hvordan disse to begreber kan forme sig i praksis. Oplægget er opbygget i en struktur med lidt teori og lidt mere praksis.

  Netværksmøder i efteråret 2024:

  Onsdag 18. september: TEMA: Didaktik i katekesen. V. Ann-Lise Aasesdatter, kateketisk konsulent i Pastoral Centeret.

  I den nye Vejledning til katekese bruges en del plads på at forklare Den Hellige Treenigheds egen pædagogik, når Gud fører sine mennesker til tro. Hvad betyder det for os, når vi som kateketer, skal føre børn, unge og voksne til mødet med Gud i Kirken? Hvordan skal vi tilrettelægge vores undervisning så vi både er tro mod Kirkens lære, men også er bevidste om elementer i vores undervisning som læring i en gruppe med ofte meget forskellige deltagerforudsætninger, trivsel og glæde i undervisningen, gruppedynamikker og motivation til at lære Gud nærmere at kende. Vi ser denne aften både almene modeller for didaktik og på de elementer i katekesen, den nye Vejledning til katekese lægger op til er rygraden i enhver katekese. Det vil også være en kortfattet introduktion til et par af de ”Kateketens håndbøger”, der er tilgængelige på dansk og engelsk.

  Tirsdag 22. oktober: TEMA: Kommunikatøren Jesus – hvordan bliver vi bedre til at formidle vores tro? V/ Regitze Engelhardt Fuhrmann, Kommunikationschef & chefredaktør

  Du kender måske Jesus som mange ting, som Jesus helbrederen eller Jesus den gode hyrde. Men har du tænkt på Jesus som kommunikatør? Med Jesus som forbillede skal vi tale om og afprøve forskellige praktiske redskaber til at forbedre vores kommunikation. Vi skal tale om kommunikation som en bevægelse, lære at tale til både hjerte og hjerne og afprøve akronymet SIESTA som et kommunikationsværktøj.

  Der vil være en vekslen mellem oplæg og øvelser.

  Torsdag 21. november: TEMA: At tale om seksualitet i katekesen v læge Chi Bao og p Christian Noval

  Der er ofte en stor afstand mellem hvad Kirken lærer om den menneskelige seksualitet og den virkelighed, de fleste lever i. Det gælder både hvordan det omgivne samfund opfatter menneskets seksualitet og hvordan mange, også katolske familier, selv lever. Så hvordan kan vi på en sund og åben måde videregive den skønhed, Kirkens seksuallære forkynder, f.eks. gennem kroppens teologi?

  Læge Chi Bao, som også underviser kommende ægtepar, og pastor Christian Noval vil reflektere over, hvordan man kan belyse den menneskelige seksualitet, som et af emnerne i katekesen.

  Onsdag 18. december: TEMA: Kan Tro Flytte Bjerge? Eller Flytter Bjerge Troen? V/ professor Niels Christian Hvidt, som fortæller om forholdet mellem tro, helbred og åndelig omsorg. Mennesket lever ikke af brød alene, hedder det metaforisk. Omfattende forskning viser, at noget af det vigtigste for et godt og fuldt liv er, at vi oplever livet som meningsfuldt. Forholdet mellem tro, håb og helbred har været et relativt overset emne i den danske sundhedsfaglige forskning. I de vestlige kulturer er det sådan i dag, at separate faggrupper varetager omsorgen for krop, psyke og sjæl, og ofte oplever patienter, at de ikke bliver set som de hele mennesker, de er. Det moderne sundhedsvæsen er derfor præget af et ønske om atter at behandle det hele menneske og have patienten som partner. Dette foredrag vil bidrage til opfyldelsen af denne ambition. Temaet er aktuelt for kateketer fordi den nye Vejledning for katekese lægger op til at opfatte kateketen som åndelig medvandrer.

  Niels Christian Hvidt, theol.dr., professor i eksistentiel og åndelig omsorg på Sundhedsvidenskab på SDU har fokus på disse emner i krydsfeltet mellem tro, håb, mening og videnskab.
  Vil du vide mere?

  Kontakt Ann-Lise Aasesdatter: anaa@katolsk.dk

  Image

  Retræte for kateketer


  Retræte for kateketer og andre interesserede på Sankt Birgitta Kloster i Maribo 13.-15. september 2024

  P. Sigurd er retræteleder.

  Image
  Du kan finde programmet for retræten her.
  Vi ankommer fredag til frokost, har oplæg og workshop fredag frem til komplet, herefter går vi ind i stilheden frem til søndag frokost.

  Der vil være tidebøn, messe, oplæg undervejs og også mulighed for individuelle samtaler med p Sigurd i løbet af weekenden.

  Vi afslutter med frokost søndag.

  Pris: 1250,-

  Tilmeld dig her. Tilmeldingsfrist torsdag d. 20. juni 2024.

  Har du yderligere spørgsmål, kontakt Ann-Lise.

  Ann-Lise kan kontaktes på mobil 23 29 18 33 eller e-mail: anaa@katolsk.dk   
   

  Samtaler om katolsk tro


  Online møder for dig, som ønsker at fordybe dig i den katolske tro. Læs mere her.

  Tilmelding til Ann-Lise på e-mail: anaa@katolsk.dk

  Image

  Gå-hjem-møder

  Video fra tidligere Gå-hjem-møder

  Ægteskabskurser – Forberedelse til katolsk ægteskab

  Som en del af den katolske  ægteskabsforberedelse skal parrene på en obligatorisk kursusdag. På kursusdagen bliver modulerne 3, 4, 5 og 6 i ægteskabsmaterialet “Vi vil giftes” behandlet af et team af verdslige, katolske  undervisere.

  Sted: Flere steder i hele landet.

  Sprog: Ægteskabskurser holdes på dansk og på engelsk.

  Læs mere og tilmeld dig her.

  Voksenkatekese KPNs kurser i Sverige

  Se KPNs kurser på denne side.

  KPN er det svenske pendant til Pastoral-Centret. Nogle af deres kurser holdes i Skåne – ikke langt væk for danskere, der kunne tænke sig at deltage.

  Abonnér på vores nyhedsbrev:

  – så går du aldrig glip af informationer om nye kurser og relevante events.

  Modtag Pastoral-Centrets nyhedsmail

  I Pastoral-Centrets nyhedsmail får du tips og ideer til trosformidling, men også nyheder om nye udgivelser, kurser og andre ting, som vi skønner har relevans for vores målgruppe.

  Se tidligere nyhedsbreve her.