Turen gennem Det røde Hav

–      en aktivitet om tillid og vovemod

Læringsmål: at øve sig i tillid, at lære at se og at overgive sig.

Målgruppe: Børn fra 8 år og opefter, unge og voksne – husk dog, at du har brug for en del deltagere for at gennemføre denne øvelse. Der skal være mindst 15!

Materiale: Forbered de små kort med bibeltekster til deltagerne, Det gamle Testamente (hvis ikke du vil genfortælle historien frit!).

Før du begynder: For at gennemføre denne øvelse, skal deltagerne danne en lille smal gade, som skal symbolisere Det røde Hav!). Del gruppen op i to, og stil disse to grupper i to rækker ansigt til ansigt over for hinanden med en afstand af én armslængde. Alle skal tage ringe, armbånd og ure af, så de hverken kan gå i stykker eller såre den løbende Moses!

Så løfter alle deres arme op i brysthøjde, og gaden/havet lukkes. Deltagerne skal stå lidt skråt over for hinanden, således at de to modsatte rækkers arme altid er placeret således, at en arm fra gangens højre række er skråt over for en arm fra gangens venstre side – ligesom en lynlås.

Nu skal alle deltagere en efter en være Moses og krydse Det røde Hav. Moses’ rejse begynder ca. 10 meter fra gaden/havet. Før Moses går, skal han gennemgå et lille ritual. Han skal altid spørge: ”Må jeg krydse Det røde Hav?” og Det røde Hav skal give lov til det, idet de svarer: ”Ja, du må krydse Det røde Hav.”

Svaret er startskuddet til Moses, som selv må vælge, om han vil gå eller løbe gennem havet. Først når Moses når Det røde Hav, løfter deltagerne for et kort øjeblik deres arme op over hovedet, så der bliver fri passage. Umiddelbart efter at vedkommende er passeret, sænker de igen deres arme. Derved opstår en bølgende bevægelse.

Formålet er, at Moses får indtryk af at løbe ind i en mur, dvs., at de to rækker ikke må løfte deres arme for hurtigt! Samtidig skal de være opmærksomme på, at de skal løfte deres arme samtidigt, så de ikke rammer Moses. Moses bestemmer selv hastigheden af sin gang/løb. Alt er muligt, fra at gå behageligt og langsomt til at sprinte gennem Det røde Hav.  Men for en sikkerheds må Moses ikke ændre sin hastighed undervejs.

Bibelteksten fortælles eller læses før den første Moses krydser Det røde Hav. Efter øvelsen er der tid til samtale og (fri)bøn. Alle får et kort med en bibeltekst (du kan lade dem trække kortene, mens de tænder et lys, eller du spiller noget stille musik). Deltagerne tager bibelkortene med hjem eller læser op for hinanden.

Brikker til aktiviteten

 • Genfortæl frit eller læs

  Genfortæl først den bibelske historie, og sæt derefter deltagerne i sving:Jeg er Moses, og Gud valgte mig til at føre israelitterne ud af Egypten. Jeg vidste, det ville blive en farefuld rejse. Men først tog det lang tid, før Farao overhovedet lod os gå. Han ville ikke give slip på os, for vi var billig og gratis arbejdskraft for ham.Men Gud var på vores side. Han hjalp os, og langt om længe fik vi endelig lov til at rejse. Men jeg var bekymret for, hvordan det ville gå. Farao og hans hær var lige i hælene på os. Og selv om vi skyndte os alt, hvad vi kunne, så blev afstanden mindre og mindre mellem os og vore forfølgere. Vi kunne se, at støvskyen fra deres stridsvogne kom tættere og tættere på os.Igen og igen kikkede vi bagud. Vi var fulde af angst og lagde slet ikke mærke til det, der skete foran os. Pludselig havde vi Det røde Hav foran os. Vi var fanget fra begge sider.Bagfra nærmede egypterne sig, og foran var vejen lukket af det glitrende blå hav.  Vi var alle sammen fortvivlede. Der var ingen udvej. Vi var fanget i en frygtelig situation. Jeg vidste, jeg havde ansvaret for disse mennesker; men jeg anede ikke, hvad jeg skulle stille op, eller hvad jeg skulle gøre.Men så hviskede Gud mig noget utroligt ind i øret. ”Løft din stav!” sagde han. Og jeg gjorde det, for jeg havde intet andet at gøre. Og så skete der noget helt utroligt. Det var som en drøm, noget helt uvirkeligt, og som om tiden stod stille.Havet delte sig.Vandet foran os delte sig i to mure, og midt imellem disse to mure kunne vi gå tørskoede gennem havet ligesom på en vej.Det var helt fantastisk at se, hvordan vandet delte sig, og vejen blev fri. Jorden kom til syne, den jord, som kunne bære os. Vejen var fri. Der, hvor der før ikke havde været nogen vej, kunne vi gå nu. Der viste sig en ny mulighed.

  (Genfortalt af Eva Maria Nielsen efter 2 Mos 14).

   Nu skal alle prøve at løbe gennem havet.

 • Tanker til din samtale med de unge

  Når deltagerne krydser ”Det røde Hav”, oplever de næsten det samme som Moses. Der, hvor der før ikke var en vej, åbner sig nu en sti, som de ikke har kunnet se før.  Men det betyder også, at de skal vise vovemod, nære tillid og være nysgerrige.  De skal have tillid til, at det umulig, det ukendte, kan ske.Der findes forskellige holdninger, når man kommer ind i en svær situation. Enten lukker man bare øjnene og siger til sig selv: ”Jeg lukker øjnene og får det overstået!” og løber gennem en udfordring med hænderne for øjnene og uden at kikke til højre eller til venstre, og håber, at der nok vil ske noget godt.Eller man ser på, om man kan ændre noget i sit liv. Man søger efter nye veje og udfordringer.Alle oplever ved denne øvelse, at de begynder at gå/løbe, og at en tilsyneladende udsigtsløs situation forandrer sig til noget godt.  De går og baner deres vej fulde af tillid.  Måske erfarer de på denne måde også noget af ham, som sagde: ”Jeg er vejen!” (Joh 14,6).

  Samtale:

  • Hvordan oplevede du det lukkede hav?
  • Hvordan var det, da det åbnede sig?
  • Hvornår har du oplevet noget lignende i dit liv – at noget er lukket og åbner sig, og at nye veje viser sig?
  • Hvad har du lært ud fra dette: at have tillid til dig selv, at opleve nye og uanede muligheder, at vove noget nyt og at stole på nogen og vedkommendes ord?
 • Bed en (fri) bøn

  Bed en fri bøn, eller brug en af de følgende:

  Herre min Gud, vis mig din vej og gør mig villig til at gå den.

  Brigitta af Vadstena

  Herre, almægtige Gud,
  kilde til lys, sandhed og evig godhed.
  Jeg beder dig forvandle dette øjeblik
  til et øjeblik fuldt af fremsyn og inspiration.
  Hjælp mig til at finde visdom,
  kast lys over mine tanker,
  lad mit håb blive til virkelighed
  gennem retfærdige og gode handlinger.
  Giv mig styrke til at koncentrere mig,
  til at tænke objektivt og se klart.
  Lad dit lys falde på mig, så jeg ser, hvad jeg skal gøre.
  Hjælp mig min evige Gud.
  Amen.

  Fra Bønnebog for den katolske kirke

 • Forbered kort med bibelske tekster

  Alle får et kort med en bibeltekst (du kan lade dem trække kortene, mens de tænder et lys, eller du spiller noget stille musik).

  Kast altså ikke jeres frimodighed bort, den bærer en stor løn i sig. For I har brug for udholdenhed, så I kan gøre Guds vilje og få det, som han har lovet.

  Hebr 10,35.

  Gør mit hjerte fri af angsten,
  og før mig ud af mine trængsler!

  Salme 25,17.

  Du lader min lampe lyse, Herre,
  min Gud spreder lys i mit mørke.
  Ved din hjælp stormer jeg volde,
  ved min Guds hjælp springer jeg over mure.

  Sl 18,29f.

  Havet så dig og trak sig tilbage af frygt, Det Røde hav skælvede ved synet af dig. Havdybet rystede af skræk, skyerne sendte strømme af regn.
  Tordenen rullede hen over himlen, dine lynpile fløj til alle sider,
  tordenen rumlede som vognhjul, lynene oplyste himlen.
  Hele jorden rystede og bævede.
  Du banede en vej gennem havet, du vandrede igennem de vældige vande, men du efterlod dig ingen fodspor. Som en fårehyrde førte du dit folk, Moses og Aron var dine hjælpere.

  Sl.77,17

  Vogt mig Gud, jeg søger tilflugt hos dig.
  Jeg siger til Herren: Du er min herre,
  ingen anden end du er min lykke.

  Sl 16,1

  Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød,
  han lader mig ligge i grønne enge,
  han leder mig til det stille vand.
  han giver mig kraft på ny.

  Sl 23,1f

  Til dig, Herre, råber jeg, min klippe,
  vær ikke døv for mig,
  vær ikke tavs imod mig,
  så jeg bliver som de, der gik i graven.

  Sl 28,1f.

  Herre, du ransager mig og kender mig.
  Du ved, om jeg sidder eller står,
  på lang afstand er du klar over min tanke,
  du har rede på, om jeg går eller ligger,
  alle mine veje er du fortrolig med.

  Sl. 139,1

 • Syng Moses’ sang

  Moses’ sang

  Tekst: Kristina Anna Nielsen og Anette Broberg Knudsen.

  Melodi: Lover den Herre

  I pyramidernes land
  skrev kong Farao loven:
  ”Dræb hvert et drengebarn.”
  Råbet gav genlyd den morgen.
  Mødrene skreg,
  Moses’ mor gemte sig,
  skubbed’ ham varsomt på floden.

  Imellem lange siv
  flød Moses stille på vandet,
  vugged’ roligt i kurven,
  han ku’ ikke andet.
  Ved flodernes bred
  var en prinsesse i bad.
  Hun tog ham op som sin egen.
  Moses blev prins af Egypten
  på kongens paladser.
  Men han fik slaverne frelst gennem
  ørk’nens strabadser
  Gud gav ham kraft,
  mer’ end han selv ku’ ha’ haft.
  Moses fik hjælp fra Vor Herre.

  Lånt fra Følg mig … – En fortællende andagtsbog for børn.
  Illustreret af Svend Rothmann Bonde. © Unitas 2008. ISBN 978-87-7517-806-3, S.15

 • Bog til mellemgruppen

  Følg mig – en fortællende andagtsbog for børn.  Unitas forlag. 2008 ISBN: 978-87-7517-806-3

 • Film om Moses