Hvad tidens tre livsfilosofier gør ved vores samfund

Det er i atmosfæren af individualisme, hedonisme og minimalisme, de fleste mennesker hver dag træffer hovedparten af deres beslutninger. Det er livsfilosofier, der tydeligt, men diskret bliver kommunikeret i alle sociale, kulturelle og politiske medier. Gennem film og musik, litteratur og mode, politik og uddannelse er disse holdninger trængt ind i alle områder af vores liv. Det et ikke noget, der er sket fra den ene dag til den anden; det har taget årtier.

På den baggrund er der ingen grund til at blive overrasket over det, vi ser omkring os i dag: at der er mere og mere seksuel promiskuitet og flere og flere sexforbrydelser, at kernefamilien bliver fordrejet og ødelagt, eller at familieværdierne hele tiden bliver undermineret af den herskende politik og kultur. Der er ingen grund til at blive overrasket over, at der er mere og mere svindel i erhvervslivet og politik.

Når vi kender dagens grundlæggende livsfilosofier, er der ingen grund til at blive overrasket over, at antallet af aborter bare i den tid, jeg har levet, er ni gange større end antallet af mennesker, der blev slået ihjel i det mareridt, vi kalder Holocaust. Der er ingen grund til at blive chokeret over, at teenager går ind i klasseværelser og skyder elever og lærere, at børn slår deres forældre ihjel, at unge slår hinanden ihjel, og at der i det hele taget er sket en dramatisk stigning i ikke-krigsrelateret vold. Det er tidens tegn, og det er bare frugten af de filosofier, der præger vores afsnit af historien.

Ethvert fællesskab, der vælger at bygge på disse tre livsfilosofier, gør det på eget ansvar – ligegyldigt om det er det lille fællesskab i familien, eller det store i samfundet som helhed. En livsfilosofi er en livsstil. Individualisme, hedonisme og minimalisme er holdninger, der ødelægger både enkeltpersoner og fællesskaber, der lever efter dem.

Den krise, som det moderne samfund er inde i, handler om ideer. Ideer former både vores liv og hele verden. Tanker fører til handlinger. Det er på høje tid, at det går op for os, at ideer har helt konkrete konsekvenser.

Fra Genopdag den katolske tro.
Noget, du kan gøre

Afsæt 10 minutter til stilhed. (Helst i starten af dagen)
Prøv at være fuldkommen stille, som når du virkelig ikke tænker på noget.
Det er svært. Fokusér eventuelt på din vejrtrækning.

Bøn

Herre, rens os på sjæl og legeme.
Hjælp os med at give slip på falske goder,
hvori vi søger os selv, vores fordel, vores storhed.
Gør os lydhøre for dine tilskyndelser,
for din stille appel i hjertet,
så vi kan blive frie mennesker og følge dig, hvorhen du går.
Amen.

Fra Bønnebog