Hvorfor et liv som kristen er ligesom et liv som elitesportsudøver

Når man går ind i frelseseventyret og forsøger at gøre Guds vilje, bliver man efterhånden til den, Gud skabte en til at være. Kristus har udrustet kirken, så den kan lede og hjælpe os alle på den vej. Den samtale og den vekselvirkning, vi har med kirken, skal hjælpe os til at høre Guds stemme i vores liv, leve det liv, som Gud kalder os til at leve, og blive den bedste udgave af os selv. Vi må aldrig glemme, at mennesker ikke er til for kirkens skyld – kirken er til for menneskers skyld.

Det er grunden til, at kirken gennem alle tider har forkyndt den uforanderlige sandhed om Jesus Kristus og hans liv og lære, evangeliet. Og dermed tilskynder kirken os til at leve et liv i disciplin.

Sportsudøvere må også leve et liv i disciplin, og det kan på mange måder sammenlignes med kristenlivet. Når man dyrker elitesport, spiser man efter en særlig diæt og følger et detaljeret træningsprogram. Man fester ikke hele natten, for man ved, at man skal tidligt op næste morgen for at træne. Det hører alt sammen med til livsstilen, hvis man dyrker sport. Og det samme gælder, når man lever som kristen. Der er visse ting, vi må gøre og tage højde for, hvis vi trofast vil vandre ad frelsens vej og opfylde målet med vores liv, hvis vi vil blive bedre udgaver af os selv og finde den glæde, som Gud vil fylde os med. Din rejse med Gud kommer til at kræve mere disciplin, end nogen anden opgave, du giver dig i kast med i dette liv.

Fra Genopdag den katolske tro af Matthew Kelly.
 
Noget, du kan gøre

Afsæt 10 minutter til stilhed i løbet af din dag.
Tænk over hvilke områder af dit liv, der ville have gavn af en mere disciplineret indsats.
Hvilke drømme ville du kunne opfylde, hvis du havde disciplinen til at arbejde for dem?

Bøn

Kære Herre,
lær mig at være gavmild.
Lær mig at tjene dig, sådan som du fortjener:
At give uden at tænke over, hvad det koster,
At kæmpe uden at ænse sårene,
At stræbe uden at søge hvile,
At arbejde og ikke forvente løn,
Kun dette ene:
At vide, at jeg gør din vilje.
Amen.

Ignatius af Loyola
Fra Bønnebog