Disse fire børn har 4 forskellige måder at indlære på – nr. 3 vil overraske dig!

Viktor, Anna, Torben og Katja er fire helt almindelige børn i et klasserum. Almindelige …  Ja, netop. De er ofte urolige eller ukoncentrerede. Når du bedst tror, at de har fulgt med i din undervisning, finder du ud af, at halvdelen af dem slet ikke har fat i det, det handler om. Men hvad er der sket?

Viktor, Anna, Torben og Katja har vidt forskellige indlæringsstile. De lærer på forskellige måder.

Det, der virker for en, virker slet ikke for de andre. For de er forskellige personer og foretrækker hver 1 af de 4 vigtige læringsstile, som er en god ting at kende til, når du skal undervise børn.

Når vi lærer noget nyt, er der forskellige måder at tilegne sig det nye på. Vi anvender forskellige læringsstile.

Syn og hørelse er vel det, man først tænker på, når det gælder indlæring: Vi ser på et billede eller en tekst, vi læser eller hører nogen fortælle et eller andet.
Men også følelser, oplevelser og det at skabe og bruge sine hænder er vigtigt for indlæringen.

Man plejer at regne med fire indlæringskanaler:

1. Den visuelle kanal

er måske den kanal, der er umiddelbart indlysende. De fleste mennesker har denne kanal som deres primære kanal. Man lærer ved at se noget.

2. Den auditive kanal

indebærer at man lærer noget ved at høre nogen fortælle noget. Det er måske den indlæringsmetode, man først tænker på, når man tænker på sin egen skoletid. På den anden side er der langt færre mennesker, der har denne læringskanal som deres primære.

3. Den taktile kanal

bruger man, når man lærer noget med sine hænder, sætter noget sammen, konstruerer og bygger.

4. Den kinæstetiske kanal

bruger man, når hele kroppen og også følelserne er inddraget i indlæringsprocessen. Kan man lide at dramatisere noget og spille teater, har man en stærk kinæstetisk kanal.

Tilpas din undervisningsform!

Vi bruger alle de forskellige kanaler i forskellig udstrækning, når vi lærer. Derfor er det vigtigt, at du tænker på at variere din undervisning, så alle kanaler bliver aktiveret.

  • Visuelle Viktor vil helst se på billeder eller tegninger på tavlen.
  • Auditive Anna vil helst have, at du fortæller.
  • Taktile Torben vil helst lave noget, der illustrerer historien.
  • Kinæstetiske Katja vil gerne spille rollespil og bevæge sig.

Når du opdager, at børnene lærer på forskellige måder, forstår du vigtigheden af at variere din undervisning. Resultatet er gladere og mere engagerede børn, der får mere ud af deres undervisning.

Tænk gerne over, hvilken måde du selv lærer bedst på, og prøv at udvikle det i din undervisning. Men glem ikke, at nogle børn og unge måske har behov for en anden indlæringskanal. Variation er nøgleordet!

 

Denne tekst er taget fra Lærevejledningen til Kirkens historie. I vores lærervejledninger får du gode tips og råd til hvordan du kan variere din undervisning og formidle dit stof på en effektiv måde. Vil du se mere? Så klik ind på Kirkens historie og download den gratis lærervejledning.

I lærervejledningen til Kirkens historie og vore andre bøger i serien På vej med Kristus, er der til hvert kapitel forslag til praktiske øvelser, så taktile Torben får sin lyst stillet, ofte rollespil og drama, så kinæstetiske Katja også får en chance for at forstå et historisk begivenhedsforløb. Visuelle Viktor og auditive Anna får jo ofte deres, når man gennemgår kapitlerne på den ”traditionelle” måde.