En Gud, der spiser sammen med syndere

Uddrag fra bogen “6 uger med Guds barmhjertighed” af Kevin Perrotta:

Levi kaldes til discipel

Lukasevangeliet kapitel 5, vers 27-32.

Da Jesus siden gik derfra, så han en tolder ved navn Levi sidde ved toldboden, og han sagde til ham: »Følg mig!« Og han lod alt ligge og rejste sig og fulgte ham.
Så holdt Levi en stor fest for ham i sit hus, og en mængde toldere og andre sad til bords sammen med dem. Farisæerne og deres skriftkloge gav ondt af sig og spurgte hans disciple: »Hvorfor spiser og drikker I sammen med toldere og syndere? Jesus svarede dem: »De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse.«

Levi var tolder

Levi, som vi hører om her i et stykke fra Lukasevangeliet, var teknisk set skatteopkræver, det vil sige, at han havde forpagtet retten til at inddrive told på vegne af regeringen for varer, der blev transporteret på vejene. Tolderne skaffede sig en god profit ved at opkræve langt højere takster, end de skulle, hvilket ikke just gjorde dem afholdte blandt deres landsmænd.

Der er intet, der antyder, at Levi skulle være et hak bedre end sine kolleger. I hvert fald havde han tilsyneladende mange venner inden for faget.

Man undgik folk som Levi

På Jesu tid var det sådan, at mennesker, der ønskede et leve et ordentligt liv (være “retfærdige”), undgik folk som Levi.

Jesus var optaget af retfærdighed, men han var også optaget af Levi som person. Da han gik forbi Levi på vejen, ignorerede han ham ikke, som de fleste gjorde. Jesus ”så nøje Levi”, som der står ordret på græsk i vers 27. Han taler med Levi (vers 27, hvor evangeliet som altid sammenfatter en længere samtale til nogle få ord). Jesus indbyder ligefrem Levi til at blive en af hans disciple.

Vi kan nemt forestille os, hvordan de andre disciple har haft det med at dele motelværelse med en tolder!

Hvad sker der derefter?


Levi holder et brag af en fest med alle de forkerte mennesker som gæster, og de religiøse ledere er dybt forbløffede. De toneangivende forsøger at leve helligt ved at holde sig på afstand af andre (farisæere betyder ”de afsondrede”). De forlanger svar på, hvorfor Jesus er sammen med samfundets udskud, når han påstår at være Guds sendebud (vers 30).

Jesus’ svar forbløffer som altid:

»De raske
har ikke brug for læge,
det har de syge. «Lukasevangeliet 5,31

Jesus svarer, at Gud ikke kan vente på, at toldere og andre udbyttere skal komme til fornuft. Syge kan ikke helbrede sig selv; de har brug for en læge. Gud har sendt sin Søn for at være hos dem, der ikke har andet end foragt til overs for Gud, og han vil genopbygge deres forhold til Gud (vers 31-32).

Jesus sætter med andre ord ikke betingelser op for sit venskab og kræver, at mennesker først omvender sig.

Han tilbyder mennesker sit venskab og håber, at de derfor vil omvende sig.

Det løber dermed som en rød tråd gennem Jesu gerning, at han genopretter relationer. Med sin berøring, sine ord og sit venskab genopbygge han menneskers relationer med Gud og med hinanden.

Uddrag fra bogen “6 uger med Guds barmhjertighed” af Kevin Perrotta.
Et bibelmateriale udgivet i anledning af Barmhjertighedens år.

Bogen kan bruges til individuel bibellæsning eller i en bibelgruppe til et forløb over 6 uger.


Du kan bestille bogen her!