Katekese er ikke som normal klasseundervisning

I daglig tale kalder vi det undervisning: Undervisning af førstekommunikanter. Undervisning af firmander.
Men katekese er i virkeligheden meget mere og noget helt andet end normal undervisning.

Katekese handler ikke bare om at lære noget stof fra sig. Og det kan ikke sættes på en traditionel lærer-elev model, hvor der er en, der ved alt og en, der skal tilegne sig viden og færdigheder. Katekese er mere en proces. Undervejs sker noget med både ”lærer” og ”elev”. Det handler om sammen at gå på opdagelse i troen og det tager udgangspunkt i Guds invitation. Gud indbyder os til samvær med ham og ikke til semesterundervisning med et bestemt pensum.

Men hvorfor formidles der alligevel viden under katekesen?

Fordi vi som kirke ikke står alene i den trosvandring, men vi står på skuldrene af mange andre, der har vandret ad vejen før.

Der er en enorm mængde personer – både bibelske og andre – der har gjort sig erfaringer. De kan lære os noget om Gud. Der er livsberetninger, der minder om vores egne, så vi kan spejle os i dem og så vi kan se, at vi ikke står alene med vores glæder, prøvelser og tvivl. Og der er personer at se op til, som udfordrer os til at ville mere.

Når katekesen altså er en trosvandring, bliver kateketens lærerrolle noget uklar… For kateketen befinder sig selv på den samme vandresti, som han/hun leder børnene ad. Kateketen lærer mindst lige så meget, når han eller hun deler sin tro. Gud er læreren, og vi er pludselig alle i gang med at lære. Kateketen faciliterer, hjælper, guider og tjener, men ender med at lære lige så meget selv i processen. Ligesom en friluftsguide leder kateketen de besøgende rundt i et naturreservat. Han har et kort over området, men ved, at der alligevel altid kan vente en overraskelse rundt om hjørnet.

Før i tiden var vidensformidling vigtig i katekesen. Meget har ændret sig. Vores samfund har ændret sig. Børn lærer anderledes. Det betyder, at man må bruge en anden tilgang. Den moderne kateket ved, at det vigtigste er, at børnene erfarer Gud og det hellige.

Den erfaring kommer blandt andet gennem formidling af viden. Men ikke alene. Der skal levende historiefortælling til, indføring i bøn, sang, liturgi, en oplevelse af fællesskab og meget mere. I sidste ende vil børnene ikke huske tilbage på det, de har lært. Det, der vil stå tilbage er, om barnet har mødt Gud på sin vej.

Katekese er først og fremmest en vandring
og kateketen er en ledsager.

Vi kan altså fastslå, at det at give troen videre ikke er som normal klasseundervisning. Men vi behøver heller ikke at gøre det til rumvidenskab!

Vi har samlet nogle enkle råd i kateketens huskeark, som du kan downloade herunder.

Derudover vil vi gerne invitere dig til det næste kateketkursus. Det er stedet, hvor man møder andre kateketer og får opmuntring og en masse gode tips til, hvordan man er kateket i marskoloniseringens tidsalder. Klik på knappen herunder for at se, hvornår vi har det næste kursus. Følg linkene for at læse mere om kateketuddannelsen og se, hvad andre deltagere siger om den.