Halloween og kristen tro

Halloween kan ligne en fest, hvor døden og den kendsgerning at vi skal dø, gøres til lutter sjov og ballade med græskar-vrængbilleder af helgenerne. Man kan spørge sig selv, hvordan man skal forholde sig til denne “nye” fest som kateket og som forælder?

Du kan her downloade et hæfte, hvor vi viser, hvordan vi i den katolske kirke har masser af muligheder for at lave arrangementer omkring halloween – nemlig som Allehelgens-og Allesjælesfester. Festerne henvender sig enten til børn, unge eller voksne og nogle af dem kan med
fordel holdes for og med flere kateketer i et område.

Hæftet er et arbejdsredskab, som har to formål:
1. at bidrage til afklaring af spørgsmål omkring halloween og Allehelgen
2. at beskrive konkrete forslag til, hvordan man kan holde arrangementer for børn, unge og voksne i tiden omkring halloween.

Download hæftet med baggrundsviden, ideer og inspiration: