Hvad Karl Rahner siger om menneskets hjerte

Tanker omkring Jesu Hjerte

Nok er mennesket et sammensat væsen, men alle kender til det indre centrum, vi kalder for hjertet.

Herfra udgår alle tanker, ord og frie handlinger. Hjertet er nemlig selve vort væsens bærende grund, personlighedens kerne og midte, hvor vi helt og holdent er os selv og vor uigenkaldelige skæbne.

Hjertet er det i os, der ikke er til salg. I hjertet er vi urørligt alene med os selv og vort liv.

For at komme til rette med sig selv har dette hjerte behov for Gud som dets midte. Til vort hjerte må Gud danne et hjerte, der sandt og virkeligt er den uendelige Guds hjerte og som dog tillige imødekommer vor begrænsning, vor endelighed. Og det har Gud gjort. Og hans hjerte for os er Jesu Hjerte. Det er et menneskehjerte, og dog er det Guds hjerte. Fra dette hjerte er der udgået menneskeord, inderlige ord, hjertets ord, Guds ord.

Ved Jesu Hjerte kommer vort hjerte til ro, for vi ved, at dette hjertes kærlighed er ren, total og ublandet.

Vi ved, at Gud elsker verden i dens fortabthed. I Jesu Hjerte ved vort hjerte sig forbundet med Guds hjerte, hvor røvere og mordere finder tilgivelse. I Jesu Hjerte kan vor splittethed samles, uden at der bliver trangt. Vort hjerte kan strømme ud i verden uden at fortabe sig i dens vidder.

Ja, Jesu Hjerte er Guds hjerte i verden. I dette hjerte finder verden Gud som sit salige mysterium.

I Jesu Hjerte bliver Guds hjerte til vort hjertes hjerte, her finder vort væsen sin midte, endelig forenet i sig selv og altfavnende tillige.

Karl Rahner SJ (1904-1984)
fra
Bønnebog s. 172

Karl Rahner  interviewet i 1974 (detalje) - Foto: Cabada1 af Jesromtel - Eget foto. Licensed under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons
Fra Bønnebog:

Jesu Hjerte andagten er særlig knyttet til den første fredag i hver måned, den såkaldte Jesu Hjerte fredag, hvor det anbefales at deltage i messen, der kan indledes eller afsluttes med tilbedelse og sakramental velsignelse.
Ved den lejlighed kan man bede Jesu Hjerte-litaniet og afslutte med indvielsesbønnen. I øvrigt fejres Jesu Hjerte Fest fredagen efter Kristi Legems og Blods fest i foråret.

 

Hymne til Jesu Hjerte

Du Hjerte, pagtens ark med lovens tavler,
ikke den gamle trældoms lov,
men nådens, ja tilgivelsens
og barmhjertighedens lov.

Du Hjerte, uplettede helligdom
for den nye pagt,
et tempel, helligere end det gamle,
et forhæng, ypperligere end det flængede.

Af kærlighed lod du dig såre
af et lansestød,
for at vi i dit sår kunne ære
din usynlige kærlighed.

Under dette tegn på sin kærlighed,
på en gang blodigt og mystisk
har Kristus frembåret
et dobbelt offer.

Hvem vil ikke gengælde en sådan kærlighed?
Hvem blandt de frelste vil ikke elske
og vælge dette Hjerte
til sit evige tabernakel?

Fra dit Hjerte lader du nåden strømme,
dig, Jesus, være ære
med Faderen og den Helligånd
fra evighed til evighed.
Amen.

Cor, arca legem continens, 1700-tallet
fra Bønnebog

Du kan bestille Bønnebog her

eller prøv fx at låne den som e-bog i e-Reolen.