Kaldet til at leve et autentisk liv og blive en bedre udgave af os selv

Vi er alle kaldet til at leve et autentisk liv, men de ydre omstændigheder kan være meget forskellige og kan variere fra person til person. Nogle mennesker er kaldet til at leve et autentisk liv som mand og kone og lade deres kærlighed komme til udtryk i ægteskabet. Andre er kaldet til at være præster eller leve i religiøse ordener, hvor de på en særlig måde helliger deres tid på at øse fra den kristne spiritualitets dybe kilder og dele ud af deres erfaringer til menighederne. Andre igen er kaldet til at leve alene og bruge den fleksibilitet, der i at være single, til at leve og forkynde evangeliet på måder, der ikke er mulige for folk, der er gift eller ordineret.

Nogle af os arbejder som læger eller jurister, lærere ellers sygeplejersker, mekanikere, bagere, tømrere. Andre vælger jobbet fra og lægger alle kræfter i at skabe et hjem og tage sig af deres børn. Nogle arbejder på fuldtid med diakonale opgaver, der kan være i alt fra et rådgivningscenter til en lokalt varmestue. Det er alt sammen forskellige måder at leve et autentisk liv på. Alle gode aktiviteter, vi kan engagere os i som mennesker, passer ind i et autentisk liv.

Den konkrete aktivitet er sådan set underordnet i forhold til den indre forvandling, som aktiviteten skaber i vores liv. Det er langt vigtigere, hvem vi bliver, end hvad vi gør, og det, vi gør, har kun værdi, i den udstrækning det hjælper os til at blive en bedre udgave af os selv.

Uddrag fra bogen Genopdag den katolske tro af Matthew Kelly.

 

Noget, du kan gøre

Afsæt 10 minutter til stilhed i løbet af din dag.
Bed for din kirke.

Bøn

Guddommelige Ånd!
Forny i vor tid dine undere som i en ny pinse
og giv, at din Kirke i udholdende og indtrængende bøn
med ét hjerte og ét sind
sammen med Maria, Jesu Moder,
og ledet af den hellige Peter,
må få den guddommelige frelsers herredømme til at vokse,
sandhedens og retfærdighedens,
kærlighedens og fredens herredømme.
Amen.

Johannes XXIII (1881-1963)
Ved åbningen af 2. Vatikankoncil
Fra Bønnebog