Meningen med livet og målet med kristenlivet

Jeg rejser meget rundt i verden, og det er svært at undgå at lægge mærke til, at mennesker lever livet hurtigere og er mere fortravlede for hver dag, der går. Livet er blevet en trædemølle af stress og jag, og mange mennesker er ved at kvæles under følelsen af, at det hele går så hurtigt, at de kommer mere og mere bagud. De fleste mennesker trives ikke i det livsmønster; de overlever bare. Og er det ikke et liv i stille håbløshed?

Når vi kapper forbindelsen mellem de ting, vi foretager os i vores dagligdag, og det egentlige formål, selve meningen med livet, så er det kun et spørgsmål om tid, før håbløsheden og desperationen griber os. Men det er netop dér, det største tab har været i vores kultur – i forhold til meningen med livet.

Hvorfor er vi her? Hvad er meningen og målet med livet? Hvad er formålet dybest set?

Hvis et menneske i tilstrækkelig lang tid ikke kan se nogen mening med livet, går det ned med flaget. Hvis en hel generation aldrig opdager, at der er et dybere formål med deres liv, opstår der en epidemi af elendighed og håbløshed.

Den største tragedie for os som moderne katolikker er, at vi har mistet synet for, at der et formål med kristenlivet. Min oplevelse er, at flertallet af katolikker ikke ved, hvad målet for kristenlivet er. Andre har forkastet idealet og hævder, at det ikke kan forenes med en moderne livsstil. Men desværre er der mange, der aldrig har hørt, at der er blevet sat ord på det.

Kristenlivets mål er hellighed.

Dette er et uddrag fra bogen Genopdag den katolske tro af Matthew Kelly.
 
Noget, du kan gøre

Afsæt 10 minutter til stilhed i løbet af din dag.
Tænk over, hvad meningen med dit liv er. Med hvilket formål er du sat i verden? Hvad er du født til?

Bøn

Herre,
Jeg beder dig forvandle dette øjeblik
til et øjeblik fuldt af fremsyn og inspiration.
Hjælp mig til at finde visdom,
kast lys over mine tanker.
Lad mine håb blive til virkelighed
gennem retfærdige og gode handlinger.
Lad dit lys falde på mig, så jeg ser, hvad jeg skal gøre.
Hjælp mig, min evige Gud.
Amen.

Fra Bønnebog