Hvad er et koncil?

Et koncil er et møde eller en række møder af biskopper og paven (eller hans repræsentant), ofte med hjælp fra eksperter og teologer. Apostlene holdt den første række møder i Jerusalem (ApG 15,6; se tweet 2.18). Dér måtte de give svar på spørgsmål om troen, som ikke umiddelbart fandtes i skrifterne. Koncilernes svar er en del af Kirkens tradition (se tweet 1.11). Konciler blev ofte indkaldt som reaktion på et kætteri, altså en benægtelse eller forvanskning af sandheden om Gud. Kætteri er resultatet af en forkert forståelse af troen, og det er en meget alvorlig sag, fordi det fører de troende på afveje. Derfor kaldes det også vranglære.

# Gnosticisme

Gnosticismen er et eksempel på et oldkirkeligt kætteri. Gnostikerne hævdede, at de blev frelst ved viden, og at de havde en højere form for visdom, som kun var tilgængelig for en begrænset gruppe indviede. Det står i skærende kontrast til Jesu intention om, at evangeliet skal prædikes for alle. Gnostikerne benægtede apostlenes læremyndighed og overtog kun de kristne overbevisninger, som passede til deres egen opfattelse. Mange af de første århundreders kristne forfattere, såsom Paulus (1 Tim 6,20-21) og Justinus Martyr (†ca. 165), reagerede meget kraftigt mod dette kætteri.

# Arianisme

I 300-tallet påstod Arius, en præst fra Alexandria i Egypten, at Jesus og Helligånden var skabt af Gud, og at de derfor ikke var det samme som, eller lige med, Gud selv. Dette kætteri, kendt som arianismen, har vigtige konsekvenser. For eksempel: Hvis Jesus ikke også er Gud, så har der ikke været nogen inkarnation eller forløsning. Jesus kunne med andre ord ikke have frelst os! Fordi arianismen var nært beslægtet med platonismen, den gren af græsk filosofi, som blev grundlagt af Platon, spredte den sig særlig hurtigt blandt veluddannede, også Kirkens præster og biskopper. Det skabte så stor strid i hele Kirken, at der blev indkaldt til et koncil for at afgøre sagen.

# Økumeniske konciler

Fordi en regional synode (se tweet 2.21) ikke kunne tale på hele Kirkens vegne, indkaldte kejseren til et økumenisk koncil i Nikæa i 325. Det blev kaldt ”økumenisk” (modsat ”regionalt”), fordi det samlede repræsentanter fra hele Kirken. Repræsentanter for paven, mere end 300 biskopper og kejseren mødtes for at diskutere arianernes påstande. Paven og biskoppernes fælles konklusion var, at Jesus selv var Gud. Jesus var ikke blevet skabt, men havde altid eksisteret som den anden person i Treenigheden. Ved inkarnationen påtog Guds Søn sig kød og blev menneske. På den måde var Jesus også helt menneske. Koncilet slog fast, at Jesus både var Gud og menneske på samme tid (se tweet 1.29). Koncilsfædrene skrev det meste af vores trosbekendelse, som blev gjort færdig ved det næste koncil, det i Konstantinopel i 381 (se tweet 2.23).


Et kirkeligt koncil er et møde af paven og biskopper, som endegyldigt skal besvare spørgsmål om tro og moral for hele Kirken.


Teksten er fra bogen Tweet med Gud.


Tweet med Gud

Korte tweets og længere svar omkring alt omkring den katolske tro.

Læs mere om bogen og bestil den her