Hildegard af Bingen – en kvinde for vor tid

Hildegard af Bingen fejres som helgen ikke i bispedømmet København. Alligevel er hun kendt på vore breddegrader. Også i Danmark taler man om Hildegards kost, urtemedicin og speltbrød. Hun bliver ofte brugt til at markedsføre naturmedicin. Hildegard er lidt af en kending ligesom Frans af Assisi.

Hildegard af Bingen – en kvinde med mange ansigter

Men Hildegard var meget mere end en dygtig kok eller apoteker. Hun var et travlt menneske med så mange facetter og færdigheder, at det er svært at huske dem alle. Hildegard havde visioner lige fra barnsben af. Hun var teolog, interesseret i naturen og biologien og i menneskets krop. Hun grundlagde to klostre og var forfatter, også af teologiske bøger. Mest kendt er hendes to bøger Scivias (Kend Guds veje) og Liber vitae meritorum (Bogen om det fortjenstfulde liv), som begge handler om Hildegards visioner. Og ikke nok med det: Hun komponerede mere end 70 sange og syngespil.

Hildegard af Bingen – en kvinde med ben i næsen

Hildegard (1098-1179) havde visioner allerede som barn. Som så mange andre velhavende børn på den tid kom Hildegard som meget ung i pleje hos eremitten Jutta af Sponheim på Disibodenberg ved Rüdesheim. Da Hildegard blev 16, valgte hun at indtræde i klosteret, hvor hun efter Juttas død blev valgt som abbedisse. Som abbedisse blev hun den åndelige og daglige leder af klosteret. Visionerne fortsatte, og i 1141 fik Hildegard et syn, hvori hun blev pålagt at tale om det, hun havde erfaret i visionerne. En synode (et kirkemøde) i Trier godkendte Hildegards syner. Derefter skrev hun dem ned og offentliggjorde dem. Hendes ord vakte stor opmærksomhed i Europa, så at mange – også paver, konger og fyrster – skrev til Hildegard. Der strømmede så mange kvinder til hendes kloster, at Hildegard blev nødt til at bygge et kloster til. Hildegard var dog selv temmelig aktiv; hun forblev ikke bare bag klosterets mure, men rejste rundt og prædikede. Alt dette var muligt, fordi hun havde en stærk fortaler for sin sag i pavens rådgiver, den hellige Bernhard af Clairvaux.

Hildegard af Bingen – en kvinde med en holistisk tilgang

Mest kendt er hendes to bøger Scivias (Kend Guds veje) og Liber vitae meritorum (Bogen om det fortjenstfulde liv), som begge handler om Hildegards visioner. Mest opsigt vakte dog hendes Liber divinorum operum (Bogen om Guds skaberværker), en kosmologi, hvor Hildegard bl.a. skriver om sit syn på verden (makrokosmos) og mennesket (mikrokosmos). Hildegard er blevet kendt for sit holistiske syn på mennesket og dets omverden. Alt er forbundet med alt; intet skal betragtes som fuldstændigt isoleret. Derfor er tanken om enhed og helhed også nøglen til Hildegards skrifter om natur og helbredelse.

Vidste du,

  • at Hildegard er skytshelgen for lingvister, videnskabsfolk og naturvidenskaber?
  • at Hildegard også er kirkelærer?
  • at hun blev anerkendt som helgen og kirkelærer på samme dag i 2012 af pave Benedikt XVI?
  • at Hildegard er den fjerde af alle kvindelige kirkelærere?
  • at Hildegards værk om sundhedslære og klostermedicin Causae et Curac ligger på Det Kgl. Bibliotek i København?

Følg os på Youtube:

Se playlisten “Det’ dybt katolsk” og få afklaret tvivl og misforståelser omkring katolsk lære.