Kvinder som kirkelærere eller doctor ecclesiae

Hildegard af Bingen (1098-1179) er én af dem. Teresa af Jesus, Thérèse af Lisieux og Katharina af Siena er de tre andre kvinder, som er blevet medlemmer af den mest eksklusive cirkel i den katolske kirke: De er blevet erklæret til doctor ecclesiae, kirkelærer. Statistisk set er det lettere at blive en helgen end en kirkelærer – og endnu vanskeligere, hvis man er kvinde.
Kvindelige kirkelærere er der kun fire af.

Af de 36 kirkelærere er der kun 4 kvinder

I den katolske kirke har vi 36 kirkelærere. Det er en flok lærde, hellige og dygtige mennesker, garvede teologer og apologeter. Det er store navne som Thomas Aquinas (1225-1274), Irenæus af Lyon (ca. 125-202), Gregor af Nazianz (540-604), Peter Canisius (1521-1597), Johannes af Korset (1442-1591) og mange flere.

Men af de 36 kirkelærere er kun fire kvinder. Den ene er Katharina af Siena (1347-1380), som var medlem af den tredje orden af dominikanerne.

Teresa af Jesus (1515-1582), også kendt som Teresa af Avila, er den næste. Hun reformerede karmeliterordenen og blev berømt for sine skrifter, især for ”Den indre borg”.

Thérèse af Jesusbarnet (1873-1897) er også kendt under navnet Thérèse af Lisieux, og hun havde slet ikke nydt en stor uddannelse. Hun levede ni år i et karmeliterkloster, hvor hun døde som 24-årig. I 1997 blev hun ophøjet til kirkelærer af Johannes Paul II. Hun har givet den katolske verden den såkaldte ”lille vej”, hendes lære om en enkel vej til hellighed.

Den sidste kvinde, som blev erklæret til kirkelærer er så Hildegard af Bingen, som er den eneste, som på samme dag blev erklæret helgen og kirkelærer af pave Benedikt XVI i 2012.

Uddannelse er ingen betingelse for at blive kirkelærer

Hvordan bliver man kirkelærer? Hvad kræves der af en kirkelærer? Findes der nogen kriterier, som man bør opfylde? Der kræves ikke – og det kan overraske – nogen høj uddannelse. Man har heller ikke brug for undervisningserfaring – hverken på en skole eller på et universitet – for at blive kirkelærer, selv om mange kirkelærere også har været dygtige undervisere. Hvad skal man så kunne?

Fire betingelser for at nogen kan blive erklæret som kirkelærer

I 1741 nævnte pave Benedikt XIV fire betingelser, der skal være opfyldt, for at nogen kan blive erklæret som kirkelærer.

  1. Den første er faktisk en selvfølge for kandidater til en titel, der allerede bærer ordet “kirke” i navnet: personens lære skal være ortodoks. Dens undervisning bør hvile på søjlerne af den katolske kirkes tro og lære. Det betyder ikke, at en kirkelærer på en eller anden måde ikke engang kunne tage fejl. Men en kirkelærer er garant for den rette katolske tro.
  2. Hertil kommer, at en kirkelærer bør have ført et helligt liv. Med andre ord er det kun hellige, der kan blive kirkelærere.
  3. Han eller hun lærer noget enestående, den såkaldte doktrinen eminens. Dette handler ikke kun om videnskabelig fortjeneste. Også mystiske og spirituelle oplevelser og værker overvejes, når en person bliver erklæret som kirkelærer. Ofte har deres skrifter haft en ”eftervirkning” i århundreder.
  4. Endelig skal en kirkelærer formelt udnævnes af paven eller kurien. En biskop eller også private kan bede om, at kurien åbner en undersøgelse af, om denne helgen er kirkelærer. Bliver ansøgningen antaget, undersøges kandidatens skrifter såvel som den offentliggjorte videnskabelige litteratur grundigt. Paven har det sidste ord.