Det eneste spørgsmål, som kan lede os til varig lykke

Der findes kun ét spørgsmål og en handlemåde, der kan lede os til varig lykke i denne omskiftlige verden: Gud, hvad synes du, jeg skal gøre? At tro, at vi kan finde lykken uden at stille dette spørgsmål, er en af de største vildfarelser.

Ignatius stillede dette spørgsmål. Frans stillede spørgsmålet. Benedikt stillede spørgsmålet. Dominikus stillede spørgsmålet. Jean d’Arc stillede spørgsmålet. Terese stillede spørgsmålet. Men vil du? Vi har brug for helgener i dag. Disse mænd og kvinder begyndte ved at stille et ganske enkelt spørgsmål: Gud, hvad synes du, jeg skal gøre? Og som en konsekvens af, at de blev ved med at stille det, blev de til store personligheder i deres tid. Vor tid har brug for store åndelige personligheder.

Fra Genopdag den katolske tro.

Noget, du kan gøre

Afsæt tid til stilhed, bøn og bibellæsning i 10 minutter.
Stil Gud det store spørgsmål.
Giv ham tid til at svare.

Bøn

Herre, rens os på sjæl og legeme.
Hjælp os med at give slip på falske goder,
hvori vi søger os selv, vores fordel, vores storhed.
Gør os lydhøre for dine tilskyndelser,
for din stille appel i hjertet,
så vi kan blive frie mennesker og følge dig, hvorhen du går.
Amen.

Fra Bønnebog