Den største forandringsagent i verdenshistorien

Prøv at samle alle de bøger, der er skrevet om Jesu liv og lære. Læg så dertil al den billedkunst, som er inspireret af kristendommen. Og tilføj al den musik, der tager udgangspunkt i Kristus. Vi skal ikke glemme, at kirken i århundreder har støttet og fremmet udviklingen inden for kunsten. Kristendommen er det fundament, som mange lande bygger deres samfund på.

Før Jesus gik her på jorden, fandtes der ikke nogen hospitaler. Hvor var de syge på Jesu tid? De sad i kanten af vejen, hvor de kunne rådne op og dø. Deres slægtninge havde nemlig forladt dem, fordi de var bange for selv at blive syge.

Hvorfor er det forsvundet ud af vores kollektive erindring, at der ikke var noget, der hed uddannelse for almindelige mennesker, før kirken begyndte at uddanne folk? Og hvor mange bynavne som for eksempel San Fransisco stammer ikke fra den kristne tradition?

Det er alt sammen aspekter af den massive indflydelse, som Kristus har haft på historien. Og det er trods alt kun svage genskær af personen Jesus Kristus. Alle de ting, jeg her har nævnt, er ingenting i sammenligning med den indflydelse, Kristus kan have på dit liv, på mit liv. Alt det, Kristus og kirken har betydet af positive ting for verden, hører til i småtingsafdelingen sammenlignet med de forandringer, Kristus ønsker at skabe i dit og mit liv.

Jesu Kristi liv har sat sine uudslettelige spor i historien. Tiden har ikke kunnet slette den indflydelse, han har haft, og det har ondskabens omfattende og ødelæggende kræfter heller ikke. Der var nogle, der mente, han var skør, andre betragtede ham som en outsider, en ballademager, en oprører. Han blev dømt som en forbryder, men til trods for det giver hans liv og lære genlyd gennem hele historien. Han havde et andet syn på tingene, og han havde ingen respekt for status quo. Du kan prise ham til skyerne, du kan være uenig med ham, citere ham, have mistillid til ham, ære ham eller bagtale ham. Det eneste, du nærmest ikke kan gøre, er at ignorere ham, og det er noget, som hver eneste generation må lære på sin egen måde.

Fra Genopdag den katolske tro af Matthew Kelly.
Noget, du kan gøre

Afsæt 10 minutter til stilhed. (Helst i starten af dagen)
Prøv at være fuldkommen stille, som når du virkelig ikke tænker på noget.
Det er svært. Fokusér eventuelt på din vejrtrækning.

Bøn

Herre, rens os på sjæl og legeme.
Hjælp os med at give slip på falske goder,
hvori vi søger os selv, vores fordel, vores storhed.
Gør os lydhøre for dine tilskyndelser,
for din stille appel i hjertet,
så vi kan blive frie mennesker og følge dig, hvorhen du går.
Amen.

Fra Bønnebog

Mere appetit på Gud og Jesus?

Gå på opdagelse i vores netbutik og bestil en god katolsk bog til dig selv.