Omvend dig og tro på evangeliet

af Eva Maria Nielsen

Også i den unge kirke begyndte bodstiden med askeonsdag. Men dengang bekendte synderne deres gerninger offentligt, dvs. for hele menigheden. Derefter fik de udleveret en bodsklædning og blev bestrøet med aske. Men den offentlige bod gik af mode i det 10. århundrede. Derefter blev asken symbolsk brugt i liturgien.

Askekorset symboliserer, at bodstiden begynder nu. Denne tid, også kaldt for fastetiden, er en invitation til at tænke sig om, at tænke nye tanker, at gå nye veje og at begynde på en frisk. Fastetiden minder os om, at selv om vi har gjort noget forkert og syndet, så er vi ikke fastlåste personer, men kaldet til frihed og kan bryde gamle mønstre. Vi får en ny chance, hvis altså vi ønsker det.

Fastetiden begynder med askeonsdag, som er en af årets to påbudte faste- og abstinensdage. Der, hvor der holdes en askeonsdagsgudstjeneste, modtager alle askekorset, mens præsten siger  ”Omvend dig og tro på evangeliet”, eller ”Menneske, husk, du er støv, og til støv skal du vende tilbage”.

Fastetid – en bodstid?

Asken, der bruges i kirken, er resterne af de afbrændte palmegrene fra året før. Det er en udtryksstærk handling.

For aske er frugtbar. Af asken kan der opstå noget nyt. Den bruges til at gøde træer. Den er næringsrig jord. I varm aske kan vi dampe kartofler, og før i tiden har man renset sølv med den. Aske symboliserer mange ting, men askeonsdag er budskabet helt klart: Gud kan bruge alt og vende det til det gode, hvis bare vi tillader det.

Ikke alle har mulighed for at deltage i askeonsdagens gudstjeneste. Nogen menigheder har ingen gudstjeneste på selve dagen. Måske er du på arbejde eller kan ikke nå at deltage, fordi du har for lang vej til kirke. Men du kan sikkert holde din egen lille liturgi derhjemme. Vis som familie: Vi starter på en frisk, fordi Gud ønsker fællesskab med os.

Lad dig inspirere af den efterfølgende liturgiske aktivitet.

 

Et lille ritual til askeonsdag – til familien eller kateketen

Du har brug for: Aske, bedst fra afbrændte palmegrene fra sidste år. Hvis ikke du har dem, kan du f.eks. afbrænde serpentiner, som børnene har pyntet huset med til fastelavn. Så har du brug for en skål, en lighter, og evt. en vinprop.

Baggrundviden: Aske symboliserer forfængelighed, frugtbarhed og renselse. I Daniels bog siges det om fasten at man gå i sæk og aske. (jfr. Daniel 9,3). ”At gå i sæk og aske” er et ydre tegn på bod og omvendelse og en ny begyndelse. Sådan er det også med askekorset, som vi modtager, når fastetiden begynder. Vi får asken strøet over vort hoved eller bliver betegnet med askekorset. ”Omvend dig og tro på Evangeliet.”

Samtale og symbolsk handling:
Afbrænd grene og serpentiner i en skål. Alternativt kan du hælde lidt aske i en lille skål. Lad alle se asken og røre ved den, når den er afkølet.

Overvej: Hvordan får vi aske? Fortæl om askens mange ”forvandlinger”. Ilden ødelægger, og alt bliver til aske. Men ud af asken kan vi få gødning, så der vokser noget nyt frem.

Sådan er denne tid også. Vi begynder på et nyt liv i dag. Tegn derefter et kors på hinandens pander. Brug evt. vinproppen til det, hvis asken er for varm. Husk også at lade dit barn velsigne dig.

Bøn: Kære Gud, asken minder os om, at livet er en gave. Vi takker dig for vort liv. Og vi takker dig, at vi er sammen og hører til hinanden. Amen.

 

foto: © Stew Dean Growing olives (Flickr)