Få mere ved at læse langsommere

Kurser i hurtig læsning var på mode for nogle år siden. Hver gang jeg så en annonce for et, tænkte jeg om der mon var nogen, der gav kurser i langsom læsning. For den vigtigste form for læsning, som jeg beskæftigede mig med var læsning i Bibelen, og bibellæsning kræver ekstremt langsom læsning. Og hvad mener jeg med langsom læsning? …

Hør om en af de mest inspirerende fortællinger i Bibelen om at være på vej

Af Eva Maria Nielsen. I Påsken hører vi fortællingen om vandringen til Emmaus (Luk 24,13-35) – en af de mest inspirerende fortællinger i Bibelen. Denne hændelse på vejen siger noget centralt om vort menneskelige liv og vor kristne tro. Jesu møde med disciplene på vejen er en model på, hvordan vi i dag kan møde de unge og ethvert menneske, som krydser …

Et alternativ til den moderne kulturs livsstil

Jesus spurgte aldrig: ”Hvad kan jeg få ud af det?” Hans indre drivkraft var ikke individualisme, men et tjenersind. Jesus var ikke en hedonist, der glorificerede nydelsen, nej, han fremhævede i al ydmyghed et liv i selvfornægtelse og sagde: ”Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig” (Matt 16,24). …

Den største forandringsagent i verdenshistorien

Prøv at samle alle de bøger, der er skrevet om Jesu liv og lære. Læg så dertil al den billedkunst, som er inspireret af kristendommen. Og tilføj al den musik, der tager udgangspunkt i Kristus. Vi skal ikke glemme, at kirken i århundreder har støttet og fremmet udviklingen inden for kunsten. Kristendommen er det fundament, som mange lande bygger deres …

På grund af en mand, er verden blevet forandret, og bliver aldrig den samme igen

Ind under jul sidste år så jeg på tv et interview med en jødisk professor. Interviewet handlede om, hvilken indflydelse Jesus havde haft på historien. Kort fortalt var professorens pointe følgende: ”Det er hævet over enhver tvivl, at den mand har haft indflydelse på historien. På grund af ham, vi kalder Jesus, er verden ikke længere den samme. På grund …