Et alternativ til den moderne kulturs livsstil

Jesus spurgte aldrig: ”Hvad kan jeg få ud af det?” Hans indre drivkraft var ikke individualisme, men et tjenersind.

Jesus var ikke en hedonist, der glorificerede nydelsen, nej, han fremhævede i al ydmyghed et liv i selvfornægtelse og sagde: ”Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig” (Matt 16,24). Og var der noget, han ikke gjorde, så var det at spørge: ”Hvordan slipper jeg lettest om ved at frelse mennesket?” Nej, han spurgte: ”Hvad er det ypperste, jeg kan gøre?” Det er nemlig det spørgsmål, som kærligheden stiller. Kristi sindelag står i stærk kontrast til de holdninger, der kommer til udtryk i individualisme, hedonisme og minimalisme.

Den livsstil, som Jesus tilskynder os til at leve efter, er meget forskellig fra den moderne kulturs livsstil. Individualismen, hedonismen og minimalismen opfordrer os – sammen med forskellige filosofier af samme skuffe, for eksempel relativisme og materialisme – til at gøre, hvad vi har lyst til, hvor vi har lyst til det, og hvornår vi har lyst til det. Jesus derimod tilskynder os til et leve et liv i disciplin som hans discipel.

Fra Genopdag den katolske tro af Matthew Kelly.
Noget, du kan gøre

Afsæt 10 minutter til stilhed i løbet af din dag.
Læs messens læsninger for søndagen og spørg dig selv: “Hvad siger Gud til mig?”.
Du kan finde læsningerne her.

Bøn

Herre, rens os på sjæl og legeme.
Hjælp os med at give slip på falske goder,
hvori vi søger os selv, vores fordel, vores storhed.
Gør os lydhøre for dine tilskyndelser,
for din stille appel i hjertet,
så vi kan blive frie mennesker og følge dig, hvorhen du går.
Amen.

Fra Bønnebog

Mere appetit på Gud og Jesus?

Gå på opdagelse i vores netbutik og bestil en god katolsk bog til dig selv.

Et alternativ til den moderne kulturs livsstil