Disciplinen, der vækker os af vores filosofiske døs og leder os til et liv i overflod

Jesus sagde: ”Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod” (Joh 10,10). Den vej, der fører til et ”liv i overflod”, hedder disciplin. Der er fire forskellige aspekter ved et menneske: det fysiske, det følelsesmæssige, det intellektuelle og det åndelige. Når vi spiser sundt, motionerer jævnligt og sover regelmæssigt, så føler vi os fysisk set mere levende. Når vi elsker, når vi prioriterer de vigtigste relationer i livet, når vi giver noget af os selv for at hjælpe andre, så føler vi os følelsesmæssigt mere levende. Når vi fordyber os i, hvem vi selv er, og hvem Gud er, så bliver verden større, og vi føler os intellektuelt mere levende. Når vi hver dag tager fem minutter i stilhedens klasseværelse og kommer for Guds ansigt og åbenhjertigt og ærligt, så bliver vi åndeligt mere levende. Det er alt sammen ting, der kræver disciplin.

Hvornår føler vi os mest levende? Når vi gør disciplin til en del af vores liv. Disciplin får et menneske til at trives.

Trives du? Eller overlever du bare?

Disciplinen vækker os af vores filosofiske døs og renser og forfiner alle aspekter af vores liv. Vi bliver hverken undertrykt eller kvalt af disciplin; tværtimod bliver vi sat fri til at stige til ukendte højder. Disciplinen skærper vores sanser, så vi tydeligere fornemmer livets forskellige dufte. Den løfter alle aspekter af livet, både det fysiske, det følelsesmæssige, det intellektuelle og det åndelige, op til det højest mulige. Disciplinen sætter os i stand til at erfare mere og yde mere. Jesus Kristus tilskynder os i sit liv og i sin lære til at tage imod den livgivende gave, som disciplinen er.

Fra Genopdag den katolske tro af Matthew Kelly.
Noget, du kan gøre

Afsæt 10 minutter til stilhed i løbet af din dag.
Læs messens læsninger for søndagen og spørg dig selv: “Hvad siger Gud til mig?”.
Du kan finde læsningerne her.

Bøn

Herre, rens os på sjæl og legeme.
Hjælp os med at give slip på falske goder,
hvori vi søger os selv, vores fordel, vores storhed.
Gør os lydhøre for dine tilskyndelser,
for din stille appel i hjertet,
så vi kan blive frie mennesker og følge dig, hvorhen du går.
Amen.

Fra Bønnebog

Mere appetit på Gud og Jesus?

Gå på opdagelse i vores netbutik og bestil en god katolsk bog til dig selv.