Lyset indeni dig

At vandre med Gud er vanskeligt. Det er som, hvis jeg tændte et stearinlys og gav dig det, og fortalte dig, at du skulle have det med alle steder uden at det gik ud. Du ville være nødt til at beskytte det, ville du ikke? Du ville være nødt til at bevæge dig langsomt, forsigtigt og med en klar fornemmelse af dit mål. Det ville kræve, at du var meget bevidst omkring det. Dine tanker, ord og handlinger springer netop ud af en bevidsthed om, hvem vi er og hvad vi er her for.

Det er hvad der kræves for at kunne vandre ydmygt med Gud. Du holder lyset indeni dig. Når først, du har lært at tage det rundt og beskytte det, vil du være i stand til at leve et retfærdigt liv, dvs. være i stand til at vælge det, der er godt, retfærdigt, sandt og værdigt i enhver situation. Og du vil være i stand til at elske følsomt.

Lyset er indeni dig. Beskyt det. Lad ikke verden puste det ud.

Guds vilje er, at du bliver den bedste udgave af dig selv. Eller sagt i et mere klassisk spirituelt sprog: At du lever et helligt liv og bliver en helgen. Det er dit grundlæggende formål og jo mere, du lader dit liv dreje sig om det formål, jo mere vil du opleve den glæde, der følger med hellighedens vellugt.

Fra Genopdag den katolske tro.

Noget, du kan gøre

Planlæg din uge.
Tænk på, hvordan din uge skal være, hvis du skal værne om det skrøbelige lys, som du bærer rundt på indeni.
Afsæt tid til stilhed og bøn i fem eller ti minutter om dagen.

Bøn

Kære Jesus,
hjælp os til at udbrede din vellugt overalt, hvor vi går.
Fyld vore sjæle med din Ånd og dit liv.
Gennemtræng og tag hele vort væsen
så fuldstændigt i besiddelse,
at vort liv blot må blive en udstråling af dit.
Skin gennem os og vær i os,
så enhver sjæl, vi kommer i kontakt med,
kan mærke dit nærvær i vor sjæl.
Åbn deres øjne, så de ikke længere ser os, men kun Jesus!
Bliv hos os, for så vil vi begynde at skinne,
sådan som du skinner;
så vil vi blive et lys for andre.
Lyset, o Jesus, vil kun stamme fra dig,
intet af det vil være vores.
Det vil være dig, der skinner på andre gennem os.
Lad os lovprise dig på den måde, du holder mest af,
ved at skinne på dem omkring os.
Lad os prædike uden at prædike,
ikke ved ord, men ved vort eksempel,
ved den fængende kraft og den dragende indflydelse af det, vi gør,
ved den åbenlyse kærlighedens fylde, som vore hjerter nærer til dig.
Amen

Tilskrevet John Henry Newman

Fra Bønnebog