Undervisningsidé: Hvem er Gud?

af Eva Maria Nielsen

Der findes mange billeder af Gud. Også Bibelen leverer forskellige billeder, som taler om Gud. Der tales om Gud som hyrde, far og skaber; han er retfærdig, jaloux og dommer. Gud er almægtig eller ligesom et åndedrag. Han er stærk som en løve og farlig som ild. Også litteratur, kunst og mødet med andre religioner har givet os flere ord for, hvordan vi forestiller os Gud.
Men det vigtigste er, at vi spørger os selv: Hvem er Gud for mig? Hvordan har han vist sig i historien og i mit liv? Hvordan har jeg mødt ham?
Giv de unge mulighed for at nærme sig deres gudsbillede og at sætte ord på det.

Forbered

  • Gule, grønne og røde post-it sedler til alle deltagere
  • A3-plancher med tekst

Skriv på store A3-ark et tillægsord eller et udsagnsord, der karakteriserer Gud. Læg dem spredt på gulvet i kirken (eller undervisningslokalet). Alle får tre post-it sedler i forskellige farver.

Hjælp til teksten på arkene

 god, vis, retfærdig, evig, grænseløs, gammel, ond, kærlig, smart, dum, spændende, omsorgsfuld, altvidende, uvirkelig, almægtig, jaloux, ilter, kreativ, magtfuld, herlig, uforanderlig, hellig, treenig, ét, alvidende, allestedsnærværende, faderlig, moderlig, omfavnende, utålmodig,
 

Forklar

Brug den grønne post-it, hvis du mener: Dette billede af Gud føles helt rigtigt.
Brug den gule post-it, hvis du mener: Dette billede af Gud føles næsten rigtigt
Brug den røde post-it, hvis du mener: Dette billede af Gud føles forkert.

Deltagerne får nu tid til at læse det, du har skrevet om Gud. Giv dem god tid. Opgaven er at sætte post-it sedlerne på arkene. Når I er færdige, ser I, hvilket udsagn der har flest grønne, gule eller røde sedler. Ud fra post-it sedlerne kan I få en rigtig god samtale med hinanden.

  • Er der et udsagn, som ingen af jer har valgt?
  • Hvilke udsagn er de fleste enige?
  • Hvorfor valgte du netop dette gudsbillede fra eller til?
  • Hvor har du mødt eller er du blevet konfronteret med dette gudsbillede?

Ideen er let bearbejdet efter en ide af: Emma Tribell: Konfirmandundervisning med Kristuskransen, “Tre om Gud”, s.48.