Lav og bed en missions-rosenkrans

af Eva Maria Nielsen

Oktober er ikke bare rosenkransmåned, men også den måned, hvor paven inviterer os til at huske kirkens mission. Det er missionsmåned. De pavelige missionsværker beder om forbøn for alle de mennesker, som lever deres tro under vanskelige forhold, for de unge kirker og for dem, der forkynder Guds ord – som kateket, som præst, som troende. Og så er der selvfølgelig også kollekten til verdensmissionssøndag, fordi mange mennesker og kirker ude i verden har brug for vor støtte.

Måske har du lyst til at lave en lille rosenkrans med de unge? Du kan nemt bestille perler over nettet til få penge, f.eks. kan du bestille træperler i mange farver hos perleshoppen eller forskellige hobbybutikker, hvor du også kan købe kors. I kan enten selv lave en rosenkrans med træperler, købe en missionsrosenkrans over nettet eller bare bruge tid på at bede en rosenkrans.

Hvad er en missionsrosenkrans?

En missionsrosenkrans består af fem farver. Normalt bruger man gul, grøn, rød, hvid og blå, som symboliserer de fem verdensdele. I kan bede den sammen for udbredelsen af den kristne tro og fred i verden. Hvis du selv laver en rosenkrans med de unge, kan I sagtens vælge andre farver, bare I har fem forskellige farver, som husker de unge på: Vi beder for mennesker i hele verden, som lever på de forskellige kontinenter.

Når vi beder de gule perler, tænker vi på Asien:
Far, vi beder dig for Asien: Giv, at de mange mennesker, som lever på dette store kontinent, lærer Jesus at kende, at de finder glæde og lykke i ham og frihed og fred i deres lande. Og hjælp os til at fortælle andre om vor tro.

Når vi kommer til de blå perler, beder vi for alle mennesker, som bor i Oceanien:
Fader, vi beder dig for vore brødre og søstre, som lever i Oceanien, at budskabet om din søn må nå ud til de fjerneste øer. Lad os sprede glæden over at være kristne.

Ved de grønne perler tænker vi på kirken i Europa:
Fader, vi beder dig for Europa. Giv, at vi ikke glemmer, at vi er kristne, at du elsker os. Lad os være stolte og taknemlige over vor tro og altid parate til at være der for andre.

Når vi beder de hvide perler, beder vi for Amerika:
Fader, vi beder for alle mennesker i Amerika, som er det kontinent, hvor de fleste katolikker lever. Vi beder om fællesskab fra nord til syd og øst til vest. Hjælp os altid at starte på en frisk og række hånden ud til dem, vi er blevet uvenner med.

Ved de røde perler beder vi for kirken i Afrika:
Fader, vi beder dig for vore søstre og brødre i Afrika. Mange sulter, er tørstige, er bange på grund af vold, krig og slaveri. Hjælp dem, der har brug for hjælp, og giv os et hjerte, som er parat til at hjælpe.