Hvorfor er ægteskabet så vigtigt for de kristne?

Ægteskabet har eksisteret siden skabelsen: Fra begyndelsen ”forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød” (1 Mos 2,24). Det specielle ved et ægteskab mellem en mand og en kvinde, som begge er døbt, er, at Jesus har en særlig plads i deres forhold: For dem er ægteskabet et sakramente (KKK 1601). Kirken sammenligner foreningen mellem mand og kvinde i ægteskabet med det kærlige bånd mellem Kristus og Kirken: ”Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket Kirken og givet sig hen for den” (Ef 5,25).

# Tre nødvendige elementer

Ægteskabets sakramente har tre obligatoriske elementer eller kendetegn: enhed, uopløselighed og åbenhed over for at få børn (KKK 1664). Det er et bånd mellem én mand og én kvinde, som sammen er kaldet til en trofast og eksklusiv forbindelse. Når et ægteskab er blevet indgået, er det uopløseligt indtil den ene ægtefælles død. Som Jesus sagde: ”Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille” (Mark 10,9; se tweet 4.19). Et kristent ægteskab er åbent for at få børn (se tweet 4.19 og 4.20), men hvis en af ægtefællerne eller de begge er ufrugtbare af grunde, som de ikke selv har kontrol over, er børn ikke nødvendige for et fuldkomment ægteskab (se tweet 4.32).

# Familien som kirke

Bruden og gommen giver hinanden ægteskabets sakramente. De indgår i et intimt og varigt forhold med hinanden foran Gud og en repræsentant for Kirken, som regel en præst eller diakon, som så velsigner parret. Jesus viste ægteskabets betydning i starten af sit offentlige virke ved brylluppet i Kana. I familien lærer børnene om troen og begynder at praktisere den: På den måde er hjemmet en huskirke. Pave Johannes Paul II kaldte familien for ”kærlighedens første skole”, for her lærer børnene den vigtigste af alle færdigheder: Hvordan man giver sig selv til andre. Familien er et fællesskab i nåde og bøn, en skole i menneskelige dyder og kristen kærlighed (KKK 1666; se tweet 4.19 ).


# Hele livet?

Ægteskabet skal vare resten af livet. Men hvordan kan du være sikker på, at din kærlighed til din ægtefælle vil vare indtil døden? For det første kan du stole på, at Gud vil hjælpe dig (se tweet 4.3), fordi kærligheden kommer fra ham. For det andet er det et valg at elske en anden person og ikke kun en følelse. Følelser alene kan ikke få et ægteskab til at holde. Det er i stedet forpligtelsen til at elske hinanden lige meget hvad, som får kærligheden til ikke bare at holde, men også at vokse gennem årene.


Et kristent ægteskab er per definition
monogamt, uopløseligt og åbent over for børn.
Det er et sakramente mellem de døbte.


Teksten er fra bogen Tweet med Gud.


Tweet med Gud

Korte tweets og længere svar omkring alt omkring den katolske tro.

Læs mere om bogen og bestil den her