Lær Gud at kende midt i livet

Det er altid Jesus, som tager initiativet til at kalde nogen, han kommer altid først. “I har ikke udvalgt mig”, siger han, “men jeg har udvalgt jer” (Joh 15,16).

Bibelen giver en sammenfatning af hele virkeligheden, men er ikke derfor et system. Den indeholder ingen systematisk udarbejdet teologi eller antropologi. I Bibelen er det altid det konkrete liv, som er det primære – hvad mennesket gør ved sit liv, og hvad det lader Gud gøre med det.

Stiller du teoretiske spørgsmål til Bibelen, så kommer den med praktiske svar: Hvem er Gud, spørger du. Og Bibelen svarer: Lev som et barn af din himmelske Fader, vov at være barn, tillidsfuld og uden bekymringer, efterfølg Jesus, som er Faderens elskede Søn. – Hvad er bøn? spørger du. Svaret er en opfordring: Sådan skal du bede: Fader vor, du som er i himlen…. Hvad er kærlighed? Det er vidunderligt at filosofere over kærlighed, om eros og agape, men du får ikke tid: Gør som den barmhjertige samaritaner, giv mad til de sultne, besøg de syge.

At kende Gud, er ikke at spekulere filosofisk på ham. Den, som lever ifølge hans vilje, lærer ham at kende. “Og deraf kan vi vide, at vi kender ham: hvis vi holder hans bud. Den, der siger: ‘Jeg kender ham’, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham” (1 Joh 2,34).

Teologien er vigtig og leder os den rette vej til sandheden. Men selve sandheden kan aldrig rummes i teoretiske sætninger og begreber. Det er din vilje og dit hjertes indstilling, som giver dig den
virkelige oplysning om Gud.

Fra Wilfrid Stinissens “I dag er Guds dag”, en klassiker i kristen spiritualitet. Læs mere om bogen her.

 

Wilfrid Stinissen.
I dag er Guds dag.

En klassiker i kristen spiritualitet.