Hvad et klart mål kan gøre for at forsimple dit kristenliv

Hvis man afskaffer målet for kristenlivet, gør man det ikke lettere for folk; man gør det sværere. Man gør dem ikke glade, men sender dem af sted på en rejse mod håbløshed og elendighed. Mennesker vokser og yder deres bedste og er i det hele taget mere lykkelige, når de har et højere ideal at holde sig for øje eller kæmpe for. Jeg har aldrig stået i en situation, hvor det ikke gav mig håb og beslutsomhed og generelt fik det bedste frem i mig, at jeg havde et specifikt mål. Vores mål skal selvfølgelige være til at nå. Men vi gør det muligt at nå de store mål i livet ved at bryde dem ned i små delmål, der er til at overskue, samtidig med at vi har det endelige mål for øje.

Der er meget teologisk forvirring i dag både i kirken og udenfor. Profeten Amos talte om en hunger efter at høre Herrens ord (Am 8,11). Jeg tror, det er en profeti, der passer på vores tid. Meget af det, der er galt med den moderne verden, kan spores tilbage til, at vi ikke længere kan se nogen mening eller noget mål med livet.

Kristenlivets mål er hellighed. Og det autentiske liv orienterer os mod målet for kristenlivet. Vi er kaldet til at leve et liv i hellighed, og det gælder os alle, uden hensyn til alder, hudfarve, sociale og økonomiske forhold og civilstand. Det er målet for kristenlivet, ja, meningen med livet, at leve et helligt liv.

Dette er et uddrag fra bogen Genopdag den katolske tro af Matthew Kelly.
 
Noget, du kan gøre

Afsæt 10 minutter til stilhed i løbet af din dag.
Bed om at meningen og målet med dit liv må stå klart for dig.
Tænk på, hvordan du i dag kan være til velsignelse for andre.

Bøn

Herre,
Jeg beder dig forvandle dette øjeblik
til et øjeblik fuldt af fremsyn og inspiration.
Hjælp mig til at finde visdom,
kast lys over mine tanker.
Lad mine håb blive til virkelighed
gennem retfærdige og gode handlinger.
Lad dit lys falde på mig, så jeg ser, hvad jeg skal gøre.
Hjælp mig, min evige Gud.
Amen.

Fra Bønnebog