Året rundt i hjemmet

Påske

Palmesøndag

De fleste menigheder har nogle grene til dem, der kommer til kirken, men du kan også selv saml en palmedusk af forårets grene, f.eks. gæslingegrene, buksbom, birk, kristtjørn e.l. Det vil dine børn elske og være stolte af at medbringe i kirken.

Præsten vil indvie dem under gudstjenesten. Og resten af året vil disse grene huske jer på, hvor meget Jesu elsker jer.

Når I kommer hjem, kan I anbringe grenene bag korset, bag et Maria-billede eller, hvis I har, bag et vievandskar derhjemme.

Det er også en smuk tradition, at bringe grenene til de afdøde og lægge dem på gravene.