Korsvejen

Korsvejsandagten kan bedes på mange måder: Alene, i grupper; der kan bedes højt eller stille, den kan være ledet af en lægperson eller en gejstlig, den kan finde sted efter en messe eller på et andet tidspunkt.

Man går fra station til station og fordyber sig i den begivenhed, hver enkelt station symboliserer. I små kirker kan den, der leder korsvejsandagten, gå fra station til station, mens menighedens medlemmer bliver på deres pladser og vender sig mod de enkelte stationer.

Der findes intet autoriseret ritual for korsvejsandagter, men det er blevet traditionen, at der ved begyndelses og slutningen af hver station bedes nogle bestemte bønner. Ved begyndelsen af hver station gøres der en knæbøjning i retning af stationen.

Korsvejen bedes især i fastetiden og på fredage som en ihukommelse og genoplevelse af Jesu lidelse og død.

Teksten her er taget fra Bønnebog for den katolske Kirke s. 586, hvor du kan finde meditationstekster til forskellige korsvejsandagter.

Download billeder til korsvejen til en korsvejsandagt med børn:
Download Korsvej i børnehøjde