Der er noget genialt over den katolske tro, men vi har glemt den gode historie

Hver dag brødføder, klæder, underviser og giver den katolske kirke husly til flere mennesker end nogen anden organisation i verden kunne håbe på at gøre.

Vi har glemt den gode historie om den katolske kirke. Og ved at tillade os selv at glemme den, har vi også gjort sådan, at hele den omgivende verden har glemt den. Vi tillader medierne at forvrænge den på dagligt basis. Vores historie er ikke uden skampletter. Vores fremtid vil heller ikke være uden skampletter. For kirken består af mennesker som dig og mig. Men den katolske Kirkes bidrag til samfundet er uovertruffen, og den behøves i dag mere end nogensinde.

Jeg tilstår, at jeg, som de fleste mennesker, har været vred og frustreret over de ting, der er sket i den katolske kirke, de ting, der sker og det, der ikke sker i kirken. Og jeg tænker, at det spørgsmål, vi virkelig bør overveje er: Hvad skal vi stille op med vores frustration og vores vrede?

Det lader til at mange bare er holdt op med at tænke over det. De har revet sig løs fra kirken, holdt op med at engagere sig i den, og prøver at leve deres eget liv. Nogle nægter at komme i kirke igen. Mange er holdt op med at bidrage økonomisk. Andre har forladt kirken og er gået over til en frikirke. Og atter andre prøver at fornægte, at de er vrede.

Ingen af disse muligheder passer mig. De sidste femten års iagttagelser har overbevist mig om det følgende:

  1. Der er noget genialt over den katolske tro, som vi vil finde ud af, hvis vi bare tager os den tid, det tager, at undersøge det ydmygt
  2. Der er intet af det, der er i vejen med katolsk praksis, som ikke kan rettes op på med det, som er rigtigt ved katolsk tro
  3. Hvis ikke du og jeg er en del af løsningen, så er vi en del af problemet
  4. Hvis alle katolikker i vores land gjorde noget seriøst ved deres katolske tro og liv, så ville der ske noget utroligt

Så lad os beslutte os for det her og nu. Lad os i dag begynde at genopdage det geniale i vores tro, så vi kan være en del af løsningen og gøre noget seriøst ved det.

 

Fra Genopdag den katolske tro.
Læs mere om bogen her og køb bogen her!
Noget, du kan gøre

Prøv i dag at opsøge Kirkens visdom.
Find for eksempel en god katolsk bog og sæt dig for at læse 5 sider i den hver dag.
Afsæt tid til at sidde i stilhed i 10 minutter.

Bøn

Gud,
din barmhjertighed er uden grænser,
og dine gaver er uden ende.
Hjælp os til altid at takke dig for alt det, du skænker os.

Af Michael Buckly
Fra Bønnebog