Hvad Karl Rahner siger om menneskets hjerte

Tanker omkring Jesu Hjerte Nok er mennesket et sammensat væsen, men alle kender til det indre centrum, vi kalder for hjertet. Herfra udgår alle tanker, ord og frie handlinger. Hjertet er nemlig selve vort væsens bærende grund, personlighedens kerne og midte, hvor vi helt og holdent er os selv og vor uigenkaldelige skæbne. Hjertet er det i os, der ikke …