Hver dag indbyder Gud dig til at være alt det, han har skabt dig til at være

Man kan leve et helligt liv, ligegyldigt hvilken situation man lever i. Ægtefolk er lige så meget kaldet til at leve et helligt liv som munke og nonner. Det seksuelle fællesskab er en gave fra Gud med mange lag og kan være en vej til hellighed.

Rigdom og penge har kun værdi, for så vidt som det hjælper os til at nå målet med vores liv.

Hvis vores materielle besiddelser ejer os, forhindrer det os i at blive den bedste udgave af os selv. Velhavende mennesker bliver kaldet til at leve et helligt liv ved at bruge deres rigdom produktivt, så det fremmer både deres egen og andres åndelige udvikling.

Historien er fuld af eksempler på både mænd og kvinder, der er blevet til det, de var skabt til. Det er dem, vi kalder helgener. Nogle af dem var præster, munke eller nonner. Nogle var gift, andre var ikke. Nogle var rige, andre var fattige. Nogle havde en uddannelse, andre var analfabeter. Nogle var unge, andre var gamle. Hellighed er for alle mennesker – ikke kun for de særligt udvalgte. Hellighed er for dig. Hver dag indbyder Gud dig til at være alt det, han har skabt dig til at være.

Dette er et uddrag fra bogen Genopdag den katolske tro af Matthew Kelly.
 
Noget, du kan gøre

Afsæt 10 minutter til stilhed i løbet af din dag.
Skriv dine forestillinger ned omkring hellighed eller tal dem igennem med en, du er fortrolig med.
Spørg Gud, hvad han kalder dig til.

Bøn

Kære Jesus,
Hjælp os til at udbrede din vellugt overalt, hvor vi går.
Fyld vores sjæle med din Ånd og dit liv.
Gennemtræng og tag hele vort væsen
så fuldstændig i besiddelse,
at vort liv blot må blive en udstråling af dit.
Amen.

Tilskrevet John Henry Newman.
Fra Bønnebog