Hvorfor et liv som kristen er ligesom et liv som elitesportsudøver

Når man går ind i frelseseventyret og forsøger at gøre Guds vilje, bliver man efterhånden til den, Gud skabte en til at være. Kristus har udrustet kirken, så den kan lede og hjælpe os alle på den vej. Den samtale og den vekselvirkning, vi har med kirken, skal hjælpe os til at høre Guds stemme i vores liv, leve det …

Disciplinen, der vækker os af vores filosofiske døs og leder os til et liv i overflod

Jesus sagde: ”Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod” (Joh 10,10). Den vej, der fører til et ”liv i overflod”, hedder disciplin. Der er fire forskellige aspekter ved et menneske: det fysiske, det følelsesmæssige, det intellektuelle og det åndelige. Når vi spiser sundt, motionerer jævnligt og sover regelmæssigt, så føler vi os fysisk set …

Et alternativ til den moderne kulturs livsstil

Jesus spurgte aldrig: ”Hvad kan jeg få ud af det?” Hans indre drivkraft var ikke individualisme, men et tjenersind. Jesus var ikke en hedonist, der glorificerede nydelsen, nej, han fremhævede i al ydmyghed et liv i selvfornægtelse og sagde: ”Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig” (Matt 16,24). …

Den største forandringsagent i verdenshistorien

Prøv at samle alle de bøger, der er skrevet om Jesu liv og lære. Læg så dertil al den billedkunst, som er inspireret af kristendommen. Og tilføj al den musik, der tager udgangspunkt i Kristus. Vi skal ikke glemme, at kirken i århundreder har støttet og fremmet udviklingen inden for kunsten. Kristendommen er det fundament, som mange lande bygger deres …

På grund af en mand, er verden blevet forandret, og bliver aldrig den samme igen

Ind under jul sidste år så jeg på tv et interview med en jødisk professor. Interviewet handlede om, hvilken indflydelse Jesus havde haft på historien. Kort fortalt var professorens pointe følgende: ”Det er hævet over enhver tvivl, at den mand har haft indflydelse på historien. På grund af ham, vi kalder Jesus, er verden ikke længere den samme. På grund …

Hvad tidens tre livsfilosofier gør ved vores samfund

Det er i atmosfæren af individualisme, hedonisme og minimalisme, de fleste mennesker hver dag træffer hovedparten af deres beslutninger. Det er livsfilosofier, der tydeligt, men diskret bliver kommunikeret i alle sociale, kulturelle og politiske medier. Gennem film og musik, litteratur og mode, politik og uddannelse er disse holdninger trængt ind i alle områder af vores liv. Det et ikke noget, …

Tidens herskende kultur del. 3. Minimalisme

Vor tids tredje grundlæggende livsfilosofi passer rigtig godt ind i individualismens grådighed og hedonismens lystbehov og virker yderligere nedbrydende på menneskets karakter. Minimalismens trosbekendelse falder godt i tråd med de andre moderne læresætninger, hvis centrale indhold er ”Hvad kan jeg få ud af det?” og ”Hvis det føles godt, så gør det!” Minimalisten spørger nemlig altid: ”Hvordan slipper jeg lettest …

Tidens herskende kultur del. 2. Hedonisme

Den nøgne individualisme får kun mere vind i sejlene, når de fleste i dag er enige om, at nydelse er det højeste gode. Den påstand afslører, at hedonismen er den anden vigtige livsfilosofi i vor tid. Hedonisme er den filosofi, der hævder, at nydelse er livets mening. Hedonismens motto eller trosbekendelse er: ”Hvis det føles rigtigt, så gør det!” Iklædt …

Tidens herskende kultur del. 1. Individualisme

Der er ikke meget, der står fast i den filosofi, der er fremherskende i vores kultur. Den måde, vi forbruger information på, får os til at tænke mindre og mindre over flere og flere ting. Vi bruger meget af vores tid på at fokusere på mindre væsentlige spørgsmål (der som regel handler om kontroversielle emner eller rent sensationsstof), men meget …