Hvordan du rekrutterer og fastholder kateketer

For dem, der har ansvaret for trosformidlingen i en menighed, er det et tilbagevendende spørgsmål: Hvordan får jeg fat i medarbejdere til undervisningen? Hvem skal jeg vælge? Hvordan får jeg dem til at blive interesseret i arbejdet? Hvordan kan de blive til dygtige kateketer, dvs. dem, som underviser og fører andre dybere ind i troen på Gud?

Hvis du stiller dig selv disse spørgsmål, så læs videre!

Hos Pastoral-Centret får vi ofte spørgsmålet: Hvordan får vi nye kateketer? Spørgsmålet er særligt brændende lige omkring skolestart…

Men rekruttering af kateketer er noget, du bør tænke på hele tiden. Her har vi samlet nogle tips, som vi håber, vil være til gavn for dig, når du ønsker at udvide kateketgruppen. Men det er samtidig ting, der er vigtige at vide, for at du kan fastholde de kateketer, du allerede har.

Skab en god team-ånd

Generelt kan man sige, at en god atmosfære i kateketgruppen er smitsom og gør det lettere at rekruttere nye. Folk vil tænke sådan: Det virker som om I har det sjovt. Har I brug for flere til at hjælpe?

Vis, at katekese er vigtig

Hvis du har ledelsesansvar i din menighed, så har du stor indflydelse. Din mening tæller. Gør det klart for alle, at katekese har en høj prioritet i din menighed. Fremhæv og giv ros til dem, der bruger kræfter på det kateketiske arbejde. Din holdning bør signalere, at det er en værdifuld opgave, at være kateket i din menighed. Alene dette vil lette rekrutteringen.

Hold god kontakt til din kateketgruppe

At have en velfungerende kateketgruppe er det vigtigste punkt. Sørg for at tage jævnlige møder med dem. Brug lidt tid sammen, tag nogle forfriskninger og har en dejlig tid sammen, giv dem opmuntring, lyt til dem, tak dem og vis, at de er værdsat. Giv kateketerne gaver i forbindelse med julen eller slutningen af sæsonen. Hjælp dem til at deres katekese bliver velorganiseret. Det skal være sådan, at andre i menigheden bliver en smule misundelige og får lyst til at være med i gruppen!

Hvad med forældrene?

Glem ikke, at forældrene er barnets første og vigtigste kateketer! Retningslinjerne for katekesen foreskriver, at “det er nødvendigt at have regelmæssige forældremøder”. Hvis I er i stand til at have forældremøder i en god tone, hvor alle får mulighed for at udtrykke deres meninger, så skridtet er ikke så langt til at nogle af disse forældre en dag tør tage ansvar for selv at undervise.

Hvem skal man vælge? Hvilke kompetencer er vigtige?

Vælg personer, som du føler dig tryg ved!

Sociale kompetencer er vigtige, det er det grundlæggende! Så tænk over om personen kommunikerer med andre på en positiv måde.

En vis portion af pædagogiske evner er nødvendige fra begyndelsen.

Derimod er det ikke så alvorligt hvis personens viden om Kirkens tro og lære har huller. Det er normalt noget, man kan rette op på. Men sørg naturligvis for at disse huller bliver fyldt ud. “YOUCAT” er et godt udgangspunkt, ligesom bogen “Tweet med Gud” og  “Genopdag den katolske tro“. Se flere undervisningsressourcer på vores hjemmeside.

Der bør også være kurser, som dine kateketer kan deltage i. Kig på vores kursus-side for at se, hvilke kurser, der udbydes i øjeblikket til katolske kateketer. Du kan også finde mange relevante tilbud under folkekirken og diverse frivillighedsorganisationer. Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at blive orienteret om relevante kursustilbud.

Husk at vælge både kvinder og mænd og gerne yngre mennesker. Det er for eksempel en rigtig god ting at inddrage sidste års firmander i det nye års undervisning, hvis det virker som om, der er glade for at tale om troen.

Hvornår er det bedste tidspunkt at rekruttere på?

Rekruttering af kateketer er noget, man skal huske på hele tiden. Så snart du møder nogen, at du føler dig sikker på, er det tid til at spørge: Har du lyst og mod på …? Rekrutter hele tiden!

Katekese udvikler ens egen tro – lad folk vide det

Fortæl andre, at det er ved at fortælle om troen, at man selv uddyber sin tro og finder ud af, hvor vigtig den er. I andre lande dør folk stadig for deres tro. I vores mere fredlige egne kan vi nemt komme til at glemme, hvilken stor skat troen er.

Altid to i en gruppe

Der er flere grunde til, at der altid skal være to kateketer i hver gruppe.

Jesus sendte sine disciple ud to og to (Lukasevangeliet 10,1). To er selskab. To kan støtte hinanden og dele hinandens glæder og byrder. Når man er to, er byrden og ansvaret meget lettere at bære. Alene det gør det mere attraktivt at være kateket – så bliver det lettere at rekruttere.

En anden grund er, at bispedømmets regler for børne- og ungdomsarbejde kræver det. Det er en måde at beskytte børn og voksne på. Læs mere om bispedømmets beredskabsplan her (her står der også at menighedsrådet har ansvar for at indhente en børneattest på alle personer, der arbejder med børn og unge).

Gør opmærksom på, at I mangler kateketer

Man kan lave opslag for at tiltrække nye kateketer. Lav et sjovt opslag (Fx Kateketer Wanted! Materialer til rådighed, videreuddannelse tilbydes, sjovt samvær og udfordrende opgaver)

Eller man kan under meddelelserne i messen sige, at de, som er interesserede i at blive kateketer, kan henvende sig til præsten.

Der er selvfølgelig risiko for, at de forkerte mennesker dukker op. I det tilfælde bør præsten venligt takke for interessen og sige, at man evt. vil vende tilbage senere eller fortælle, at man ikke mener, personen passer til tjenesten.

Tidligere års firmander

Hvis I havde en god gruppe af firmander, som deltog i lejre og lignende, og var glade for at have samvær, så er der god sandsynlighed for at de gerne vil fortsætte med at mødes. På sigt kan de involvere sig i kirken. Prøv at give gamle firmander små opgaver i den nye sæson. Det kan fx være, at de hjælper til i undervisningen, ordner forfriskninger, arrangerer en fest, weekend eller lignende, eller ligefrem er med til dele af undervisningen. På den måde kan de gradvist vokse ind i opgaven som kateketer.

Inviter til et åbent møde

En mulighed er at invitere til et åbent møde, for eksempel efter søndagsmessen. Lad alle nysgerrige komme og høre, om det at være kateket er noget for dem. Bed nogle af dine eksisterende kateketer fortælle, hvad de mener om deres mission, deres kald. Det er godt, hvis du har nogen, der kan fortælle, hvordan de er gået fra ikke at vide noget om katekese til at blive rigtig glade for at undervise. Lad glæden ved det kateketiske arbejde stråle frem og smitte.

Pastoral-Centret kommer gerne ud og er med til et sådant kateketmøde. Vi vil typisk kunne opmuntre kateketerne og vise vores ressourcer frem og give gode ideer til, hvordan materialerne kan bruges og til hvordan undervisningen tilrettelægges. Kontakt os, hvis dette har jeres interesse.

Lad dem få den videreuddannelse, de har brug for

Kateketen kan ikke bare sejle i sin egen sø. De fleste vil til sidst brænde ud eller bukke under, hvis de ikke bliver støttet og inspireret.

Så sørg enten for selv at arrangere træningskurser mindst en gang om året, eller send din kateket afsted på relevante kurser. Folkekirken og diverse frivilligehedsorganisationer har et stort udbud af kurser, der kan give kateketen nogle vigtige kompetencer. Det specifikke katolske kan altid bygges ovenpå.

Afsæt penge til videreuddannelse og ungdomsarbejde i din menigheds budget. Eller tag en snak med den, som er ansvarlig for økonomien.

Pastoral-Centret udbyde løbende kurser for kateketer. Hold øje med vores kursustilbud på siden her.

Gør det til et prestigefyldt arbejde at være kateket i dit sogn

Hold en fest for alle menighedens frivillige en gang om året og sørg for at alle kateketer bliver indbudt.

Sørg for at højtideligholde Katekesens søndag (i starten af en ny undervisningssæson). Pastoral-Centret laver hvert år en plakat, som du kan bruge til at markere denne søndag. På en valgfri søndag tager I alle kateketer frem under messen, de bliver anerkendt for deres store og vigtige indsats og de får en velsignelse. Denne simple gestus er ufatteligt vigtig for at kateketen føler sig anerkendt og signalerer samtidigt overfor menigheden, at katekesen er en vigtig tjeneste.

Tænk på, hvordan du omtaler katekesen og kateketer. Lad dine ord afspejle, at du ser dette som en af de vigtigste tjenester i din menighed.

Hvis du er præst, så brug din tilstedeværelse og din tid til at signalere, at kateketens arbejde er vigtigt for dig.

Og til sidst:

At give opmuntring er det vigtigste du kan gøre. Husk at rose og bemærke de små ting, som dine kateketer gør. Det vil give dem glæde og inspiration og løfte arbejdet til nye niveauer!

Tak til KPN i Sverige for inspiration til dette indlæg.

 Tag på kursus

Vil du blive bedre til at formidle dit budskab om tro, så tjek vores kursusudbud her. Læs mere: klik her.