Om engle, ærkeengle, postbude og andet …

Et af mine barndomsminder er fra festen for De hellige ærkeengle Mikael, Gabriel og Rafael. På den dag begyndte skoledagen i domkirken. Det var min skoles festdag, og efter den religiøse festivitas fulgte sjov, fest og ballade i skolegården.

De hellige ærkeengle Mikael, Gabriel og Rafael har ikke kun i min erindring en særlig status, men også i den liturgiske kalender i den katolske kirke. Det er usædvanligt, at engle fejres sammen, og at de har et navn. Men så er der heller ikke her tale om almindelige engle, men ærkeengle.

Alle engle er budbringere fra Gud

Som alle engle er også ærkeenglene budbringere fra Gud. Gud sender dem ud, og de bringer budskaber, nyt fra ham. Engle meddeler mennesker Guds vilje.

Ærkeengle skiller sig dog ud fra den store masse af anonyme engle, idet de har deres eget navn. En ærkeengel er noget i stil med en ”boss” og leder og fører de andre engle.

En englefest er nu en liturgisk undtagelse

I den liturgiske kalender er en englefest en undtagelse. Der findes kun festen for de tre ærkeengle den 29. september og festen for Værneenglene den 2. oktober. Engle fejres normalt ikke, og disse fester er usædvanlige, fordi de hverken er helgenfester, Mariafester eller har en relation til Jesus Kristus.

Først blev kun ærkeenglen Mikael fejret den 29. september. Men med liturgireformen efter Det andet Vatikankoncil blev dagen til en fælles fest for de tre ærkeengle. Festen for den hellige Mikael går tilbage til det femte århundrede, hvor mange klostre og kirker blev indviet til ham. De første kristne overtog englefromheden fra den apokalyptiske jødedom.

I navnene på de tre ærkeengle gemmer sig den hebraiske stavelse ”el”, som kan oversættes med ”Gud”. Gabriel betyder ”Gud er mægtig/har magt”. Mikael kan oversættes med ”Hvem er som Gud?” Og Rafael betyder på dansk ”Gud helbreder.”

Engle – åndelige, usynlige og udødelige

I kunsten bliver ærkeengle ofte afbildet som bevingede væsener, ofte som mænd. Men engle har ikke noget køn.

Engle er Guds rene åndsvæsener, som har forstand og vilje. De er ikke legemlige, ikke dødelige og normalt heller ikke synlige. De lever hele tiden i Guds nærvær og bringer Guds vilje og beskyttelse til menneskene.

(citat fra Youcat, katolsk ungdomskatekismus nr. 54.
Læs mere om YOUCAT her)

 

Engle har ikke et køn som vi mennesker. Deres opgave er udelukkende at være for Gud og foran Gud. 

Gabriel – er den mest kendte ærkeengel

Den mest kendte og fremtrædende ærkeengel er Gabriel. Gabriel besøger pigen Maria i Nazaret og beder hende om at være Jesu mor. Men i Lukasevangeliet er han blot omtalt som en engel og ikke mere. (Lukasevangeliet 1,26).

Traditionen beretter, at Gabriel også besøgte Zakarias og lovede ham en søn; og det er Gabriel, der viser sig for Josef i en drøm og taler til hyrderne juleaften. Englen Gabriel dukker op i beretninger om julen.

Derfor er Gabriel også blevet beskytter for postbude. På malerierne bliver han ofte vist med en lilje i hånden. Liljen er symbolet på jomfrueligheden. Engle har ikke et køn – men det er et tegn på det budskab, han kom med til Maria: Hun skulle føde en søn uden at miste sin jomfruelighed. Det siger endnu mere om Jesus end om jomfru Maria. Jesus er mere end et almindeligt menneske. Han er ikke bare Marias søn, men også Guds søn. Hele hans eksistens er fra Gud.

Ærkeenglen Mikael – den martialske engel

Anderledes er det med ærkeenglen Mikael. Han er en krigerisk skikkelse, bliver malet med en lanse eller et sværd i hånden og i kamp. I den ikke-bibelske tradition er Mikael den engel, som fordrev Adam og Eva fra Paradiset efter syndefaldet. I Johannes’ Åbenbaring er det også Mikael, som kaster Satan og hans engle ned fra himmelen. En legende fortæller, at Mikael før skabelsen kæmpede med Lucifer, som sammen med andre engle havde rejst sig mod Gud. Han ville selv være Gud.
Efter legenden fik Mikael ved denne kamp sit navn, da han råbte: Hvem er som Gud?
Siden middelalderen er Mikael værneengel for Tyskland.

Rafael – den stille ærkeengel

Mindre kendt er ærkeenglen Rafael. Tobits Bog i Det gamle Testamente er den bog, hvor englen Rafael ledsager Tobias på dennes rejse. Han hjælper Tobias til at finde sit livs kærlighed, Sara. Rafael er også engageret i, at Tobias’ far får sit syn tilbage.

Fordi Rafael hjælper Tobias på dennes rejse, er han ansvarlig for pilgrimme og rejsende. Han bliver ofte afbildet som pilgrim og med rejsetøj på.
I nogle kredse taler man også om andre engle med navne som Uriel eller Barachiel. Men Vatikanet har i 2002 pointeret, at det kun er ærkeenglene Gabriel, Mikael og Rafael, som man ærer med navn.


KATOLSK WEBSHOP

Tjek vore webshop https://pastoral.dk/
Få 10% rabat på dit første køb hele oktober 2019 med rabatkoden “Åbningstilbud”